English |  Afrikaans |    
  


Huis Asterhof
Tuisblad
Meer oor Asterhof
Asterhof Huisbestuur
Asterhof Eerste Jaars
Asterhof Semi's en Seniors
Asterhof Sosiaal
Asterhof Jool
Asterhof Kultuur
 - Eksterne Kultuur
 - Interne Kultuur
 - Multi-Kultureel
Asterhof Sport
Asterhof Aangeleenthede
Asterhof Prestasies
Asterhof Gallerye
Kontak OnsFakulteite


Akademiese departemente


Eenhede & Sentrums


Steundienste 

           Interne Kultuur          
Kultuur Interne gaan oor kultuur aande en kulturele gebeurtenisse. Al die kulturele aktiwiteite word deur STUKU beoordeel – ons Studente Kultuur op Kampus. Die doel van Kultuur Interne is om iets vir die toekomstige Asters na te laat en die kulture wat onbekend is vir ons te ondersoek.

Interne Kultuur sluit die volgende in:

Kultuur Week: Dit is ‘n week(gewoonlik aan die begin van die tweede semester) vol van kulturele gebeurtenisse, aande en sosiale geleenthede. Die week is altyd iets om na uit te sien en eindig met die kultuurdans

Ekspressie: Dit is ons kans om kreatiwiteit te deel met Tuks. Daar is ‘n algemene uitdrukking tema waarop besluit word aan die begin van die jaar. Skryf en kuns stukke wat deur Asters gemaak is word dan ingestuur en beoordeel. Aan die einde van Ekspressie kry ons die geleentheid om ons talent met ‘n uitstalling vir almal te wys.

Plakboek: Dit is ons jaarlikse plakboek met al die gebeure wat die jaar die moeite werd gemaak het. Die hoofdoel is om die kosbare herinneringe, wat deur die loop van die jaar geskep is, op skrif te kry. Die plakboek word dan in die Argief gestoor.

Argief: Ons Argief is ryk met al ons geskiedenis en tradisies, en is daar om ons erfenis te bewaar vir die volgende generasies om na ons te kom. Op ‘n jaarlike basis word die Argief opgedateer en voeg ons nuwe goed by om te verseker dat elke detail van ons geskiedenis veilig bewaar word.

Kultuur Aande: Hierdie is ons sosiale geleenthede wat op kultuur gebaseer is. Die aand sluit kulturele aktiwiteite, disse en kulturele informasie in.

1 Uur Konserte: Elke week word daar gedurende middagete, `n Uur lange konsert op kampus gehou wat ons verniet kan gaan kyk. Die optredes varieer tussen koor en orkes optredes.

Blok Besprekings: Dit is wanneer ons as ‘n groep Asters ‘n optrede gaan kyk. Dit kan op kampus wees of iewers aangebied word. Hier kan mens na die Drama department se vertonings gaan kyk of mens kan na die Barnyard teater toe gaan.

 

Bookmark this page: