English |  Afrikaans |    
  


Regshuis
Tuisblad
Meer oor ons
Nuus en gebeure
Klasverteenwoordigerstelsel & Studenteklagtes Protokol
TuksRegte 'Harlem Shake'
Galery
Toekomstige Geleenthede
Inligting tov die Professie
Kontak ons
Terug na Regte tuisbladFakulteite


Akademiese departemente


Eenhede & Sentrums


Steundienste 

Seminaar oor PPP's

Deur Magda Birkholtz

Gelaai op 22 April 2012Vrydag, 20 April, is regstudente en dosente voorgestel aan die wÍreld van PPPís, Public Private Partnerships, deur Lyle Cupido, senior assosiaat in die Projekte en Infrastruktuur by DLA Cliffe Dekker Hofmeyer.

Vrydag, 20 April, is regstudente en dosente voorgestel aan die wêreld van PPP’s, Public Private Partnerships, deur Lyle Cupido, senior assosiaat in die Projekte en Infrastruktuur by DLA Cliffe Dekker Hofmeyer. Sy het studente en dosente onderrig in die boublokke van hierdie komplekse, maar interessante, besigheidskonsep. Meeste luisteraars was verbaas oor die groot verskeidenheid areas van die reg wat PPP’s aanraak, onder andere Staatsreg, Administratiewe Reg en Kontraktereg. Sy is vergesel deur tweedejaar kandidaat prokureur, Khaya Mantengu, en Thando Msomi, van Menselike Hulpbronbestuur. Khaya het met groot entoesiasme aan studente vertel wat die lewe van 'n kandidaat prokureur by DLA Cliffe Dekker Hofmeyer behels.Regshuis wil ons dank uitspreek teenoor Lyle, Khaya en Thando vir hulle tyd en moeite sowel as almal wat die geleentheid bygewoon het. Ons hoop almal het dit so baie geniet soos ons.Bookmark this page:

 

Jaarlikse Mamelodi Social


Regs Huis Rugby


MASCA Uitreik


Bookmark this page: