University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Navorsing

Welkom by Navorsing en Innovasie

Die Universiteit van Pretoria streef daarna om internasionaal erken te word as ‘n top- Suid-Afrikaanse onderrig- en navorsingsgerigte instansie. Hierdie mylpaal vorm ‘n integrale deel van UP se nuwe strategiese plan.

Sedert die Universiteit se nederige ontstaan in 1908 het die instansie reeds ver gevorder in die nastrewing van hierdie doelstelling en word UP tans gereken as een van die toonaangewende hoëronderwysinstansies in die land.

Om verder sy posisie te versterk en om sukses in die toekoms te verseker, het UP ‘n navorsingsagenda ontwikkel wat op vier bene berus:
Navorsing sal ‘n positiewe bydrae lewer om in plaaslike, nasionale en internasionale behoeftes te voorsien en sal ook in lyn wees met die Nasionale Navorsings- en Ontwikkelingstrategie en internasionale tendense;
Navorsing sal op die bewese kapasiteit wat binne die Universiteit bestaan, gegrond wees en sal voortbou op die werk van uitstaande navorsers en -leiers;
Navorsingstemas sal nie gedefinieer word in terme van korttermynbehoeftes nie, maar sal toekomsgerig wees deur areas met potensiaal te identifiseer wat die Universiteit sal dwing om vaardigheid te bou om voortaan steeds die leier op die gebied van navorsing te bly; en
Die Universiteit se navorsingsagenda moet kennis neem van die besondere vaardighede wat reeds binne die Universiteit bestaan.
Navorsingondersteuning speel ‘n baie belangrike rol in die praktiese implementering van die Universiteit se navorsingsagenda. Die afdeling se belangrikste funksie is die lewering van ‘n reeks ondersteuningsdienste wat daarop gemik is om die ontwikkeling van navorsing te stimuleer deur aan diegene wat aktief betrokke is by navorsingsprojekte ondersteuning te bied.

Dienste word deur twee afdelings gelewer; naamlik Navorsingondersteuning en die Kontrakte- en Intellektuele Eiendomkantoor.

 

Nuus

Belastingkundige vir ín Onderwysinnovasie-toekenning genomineer - 15/04/2014
'n Senior dosent in die Departement Belasting, me Theresa van Oordt, is vir 'n Laureaattoekenning vir Onderwysinnovasie benoem.
[Lees Meer]
 
Prof Tiaan de Jager plaas omgewingskwessies in Afrika in perspektief in GenŤve - 15/04/2014
Prof Tiaan de Jager, Adjunkdekaan: Navorsing in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe en Direkteur van die Universiteit van Pretoria se Sentrum vir Volhoubare Malariabeheer, is ín kundige op die uitwerking van farmaseutiese middels wat in Afrika in die omgewing teenwoordig is. Dit is op grond van diť kundigheid dat hy deur die Duitse Federale Regering se Beskermingsagentskap en die Verenigde Nasies Omgewingsprogram (UNEP) genooi is om hulle oor hierdie saak toe te spreek.
[Lees Meer]
 
Studie vra verbod op 4x4's in beskermde gebiede - 15/04/2014
Grondbeskadiging deur 4x4-voertuie word onderskat: dit is langtermynskade Ė van vyf tot eenduisend jaar ¨Ė en is meesal onomkeerbaar. As gevolg van hierdie negatiewe omgewingsimpak moet mense nie toegelaat word om in die veld in beskermde gebiede te ry nie. Streng wetsmaatreŽls moet toegepas word om 4x4-gebruik in sulke gebiede te reguleer, en baie sensitiewe gebiede soos vleilande moet as absoluut verbode gebiede geklassifiseer word.
[Lees Meer]
 
Die Universiteit het 'n eredoktorsgraad aan prof JW Creswell toegeken - 14/04/2014
JW Creswell is professor in Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit van Nebraska-Lincoln. Sy navorsingsuitset sluit talle artikels oor gemengdemetode-navorsing, kwalitatiewe metodologie en algemene navorsingsontwerp in, asook 22 boeke.
[Lees Meer]
 
Navorsingsfokus: Farmaseutiese verkoopsagente put voordeel uit nie-finansiŽle motivering - 14/04/2014
ďNie-finansiŽle motiverings, wat dikwels afgeskeep word, kan hoogs effektief wees om werknemers se produktiwiteit te verbeter,Ē bevind dr Melanie Wiese en dr Ronel Coetzee van die Universiteit van Pretoria se Departement Bemarkingsbestuur in ín artikel wat in die Southern African Business Review gepubliseer is.
[Lees Meer]
 
Samewerking tussen Universiteit van Pretoria en Georgia-staatsuniversiteit nou amptelik - 14/04/2014
'n Lang institusionele verhouding tussen die Universiteit van Pretoria (UP) en Georgia-staatsuniversiteit in die VSA het onlangs amptelike status verkry met die ondertekening van 'n memorandum van verstandhouding.
[Lees Meer]
 
Buitengewone graadtoekennings vir die Fakulteit Teologie - 10/04/2014
Die Fakulteit Teologie sal tydens die gradeplegtigheid op 25 April 2014 vir die eerste keer ín doktorsgraad op grond van publikasies toeken. ín PhD-graad sal ook toegeken word aan Solomzi Ferguson Sotobe, waarskynlik die oudste ontvanger ooit van ín doktorsgraad van diť Fakulteit. Die ontvanger van die doktorsgraad op grond van publikasies is ín Roemeense professor wat ook rektor van sy universiteit is.
[Lees Meer]
 

 Read it?
Click here to send us your comments!


Volg ons op:

Follow UP research on Facebook Follow Research o Twitter