University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  

Nuus & gebeure (Argief)

Die TuksSport Adopt-an-Athlete Beursfonds word geloods
Wynand Claassen
Gelaai op 18 Oct 2011

Die TuksSport Adopt-an-Athlete Beursfonds is op Donderdag 6 Oktober tydens ʼn galafunksie in die Hokkie-klubhuis geloods. Die doel van die program is om vir al die sportklubs by die Universiteit van Pretoria fondse in te samel sodat studiebeurse aan behoeftige sportsterre beskikbaar gestel kan word.

[Lees Meer]

President Zuma lewer ʼn openbare lesing by die Universiteit van Pretoria
Sanku Tsunke
Gelaai op 14 Oct 2011

Die President van die Republiek van Suid-Afrika, Sy Eksellensie Dr Jacob Zuma, het personeel, studente en lede van die diplomatieke korps asook ander genooide gaste oor aspekte van Suid-Afrika se buitelandse beleid toegespreek. Die toespraak maak deel uit van die Afrika-dialoogreeks, ʼn platform wat skakeling tussen studente, akademici en leiers in die samelewing aanmoedig. Die openbare lesing is deur die Departement Politieke Wetenskappe en die nuut gevestigde Sentrum vir Bemiddeling in Afrika gefasiliteer.

[Lees Meer]

Sheryl Hendriks aangestel as Direkteur van die nuwe Instituut vir Voedsel, Voeding en Gesondheid
Martie Meyer
Gelaai op 13 Oct 2011

Prof Sheryl Hendriks van die Departement Landbou-ekonomie, Voorligting en Landelike Ontwikkeling in die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe is van 1 Oktober 2011 as Direkteur van die nuutgestigte Instituut vir Voedsel, Voeding en Gesondheid aan die Universiteit van Pretoria aangestel.

[Lees Meer]

Uitstel van sperdatum vir aansoeke en soektog
Human Resources / Menslike Hulpbronne
Gelaai op 12 Oct 2011

Die sluitingsdatum vir die pos Uitvoerende Direkteur: Mensekapitaal en Transformasie aan die Universiteit van Pretoria is uitgestel.

[Lees Meer]

Ambassade van Japan deel nasionale erfenis met die Universiteit van Pretoria
Sanku Tsunke
Gelaai op 10 Oct 2011

Die Ambassade van Japan het as deel van die 2010 Japan-Suid-Afrika eeufeesviering se erfenisprojek 10 kersiebome aan die Universiteit van Pretoria se Hatfieldkampus geskenk. Die skenking maak deel uit van die 100 kersiebome wat die Ambassade van Japan aan verskillende instellings en organisasies in Suid-Afrika geskenk het en simboliseer die totstandkoming van amptelike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Japan sedert 1910.

[Lees Meer]

Twee professore van UP kry erkenning vir hul navorsing
Sanku Tsunke
Gelaai op 10 Oct 2011

Twee wetenskaplikes van die Universiteit van Pretoria, prof Amanda Minnaar en prof Dave Berger het onderskeidelik die eerste en tweede prys gewen by die toekennings van die ESASTAP (European-South African Science and Technology Advancement Programme).

[Lees Meer]

GIBS ontvang Diamanttoekennings
GIBS News
Gelaai op 04 Oct 2011

GIBS was vandeesweek die ontvanger van twee Diamanttoekennings van die publikasie PMR.africa.

[Lees Meer]

'n Verlaging van die waarde van MBA-grade sal SA sakeondernemings en die onderwys benadeel, sę Nick Binedell
GIBS News
Gelaai op 03 Oct 2011

Die MBA word węreldwyd aanvaar as 'n eerste premiergraad wat spesifiek vir die sakewęreld ontwerp is en nie presies in die onderwyshiërargie inpas nie.

[Lees Meer]

Penumbra op Aardklop Nasionale Kunstefees
Chris Broodryk
Gelaai op 28 Sep 2011

Op 6 en 7 Oktober 2011 bied die Drama departement die dansteaterproduksie "Penumbra" as deel van die Aardklop Nasionale Kunstefees aan. Studente uit versklillende jaargroepe neem hieraan deel. Hierdie bewegingsteaterproduksie het 'n Standard Bank Ovasie Toekenning tydens die Grahamstadse Nasionale Kunstefees van 2011 gewen.

[Lees Meer]

Eerste ontvanger van die SAIGA-navorsingstoekenning in Owerheidsouditering aangekondig
Department of Auditing
Gelaai op 28 Sep 2011

Die Suider-Afrikaanse Instituut vir Owerheidsouditeure (SAIGA) het aangekondig dat professor Dieter Gloeck, personeellid van die Departement Ouditkunde, die eerste wenner van SAIGA se gesaghebbende Navorsingstoekenning is. Professor Gloeck is 'n buitengewone professor in die Departement Ouditkunde.

[Lees Meer]

 
 
« Back... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ...Next »
 
«Terug na die huidige nuus