University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  

Nuus & gebeure

Die volgende Artikels is slegs in Engels beskikbaar:
 
TuksCricket Win Sports Team of the Year Award at the Gauteng Sports Awards
Blanche Conradie
Gelaai op 14 Jul 2014

On Friday evening Assupol TuksCricket won the Sports Team of the Year Award for 2013 at the Gauteng Sports Awards that was hosted at The Teatro at Monte Casino.

[Lees Meer]

Re-a-bua-dialoogsessies – viering van diversiteit en skep van eenheid by UP
Ansa Heyl
Gelaai op 11 Jun 2014

Die Departement Mensekapitaal en Transformasie het in September 2013 ’n opwindende inisiatief van stapel laat loop om personeel en studente aan te spoor om oor kwessies rakende die skep van ’n inklusiewe en bemagtigende omgewing by UP te gesels.

[Lees Meer]

’n Navorsingsbrug tussen die antieke verlede en die hede
Petronel Fourie
Gelaai op 10 Jun 2014

Prof Kobus Kok, ’n dosent by UP se Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskappe, is een van die eerste Nuwe Testamentici in die wêreld om die Dialogiese Self Teorie in verband te bring met die konstruksie van vroeë Christelike identiteit. Met sy nuutste navorsing is hy besig om ’n brug tussen die verlede en die hede te bou deur met ’n sosiaal-wetenskaplike lens na antieke tekste te kyk en sodoende die antieke wêreld se relevansie vir vandag te illustreer.

[Lees Meer]

UP Gegradueerdes vir kruis-kontinentale bestuursprogram gekies
Department of Economics
Gelaai op 10 Jun 2014

Twee gegradueerdes van die Departement Ekonomie, Mashuping Liphoko en Mpho Tsebe, is gekies om by die 3Continent Master of Science in Global Management (3CMGM)-program aan te sluit. Dit is die tweede agtereenvolgende jaar waarin UP-gegradueerdes gekies is vir hierdie hoogaangeskrewe program.

[Lees Meer]

Hoëprestasienavorsing lei tot hoëprestasieindividue
Louise de Bruin
Gelaai op 09 Jun 2014

Veronderstel ’n top rugbyspeler weet presies waarom hy nie vir die span gekies is nie en waarom sy posisie aan ’n ander speler gegee is. En sê nou skole in gemeenskappe met beperkte hulpbronne kon werklik optimaal as fasiliteite vir maatskaplike verandering gebruik word? Hedendaags is mag en wedywering die faktore wat prestasie aanmoedig, en oplossings om verbetering te bewerkstellig sal van groot nut wees. Prof Peet du Toit van die Departement Fisiologie het metodes vir die evaluering van prestasie en toepassings vir die verbetering van onderwysmetodes ontwikkel. Hierdie aanwysers is op ’n holistiese benadering tot navorsing gebaseer waarin ’n verskeidenheid veranderlikes getoets word om ’n noukeurige aanduiding van ’n individu se werklike prestasie- en ontwikkelingsvlak te verskaf.

[Lees Meer]

Herbesinning oor ontwikkeling – op soek na vrede op Aarde
Louise de Bruin
Gelaai op 06 Jun 2014

Dit was uiters gepas dat UP op Wêreldomgewingsdag die gasheer was vir ’n aanbieding deur dr Vandana Shiva, wat deur die tydskrif Time as ’n ‘omgewingsheld’ beskryf word. Donderdag 5 Junie was die laaste dag van die Sentrum vir die Studie van Bestuur-en-beheerinnovasie (GovInn) se weeklange reeks seminare en lesings wat toegespits was op die toekoms van wêreldpolitiek en ekonomiese vooruitgang en bygewoon is deur sommige van die wêreld se mees innoverende denkers en vooraanstaande akademici. Die lokaal was propvol vir dr Vandana Shiva se bydrae getitel ‘Re-thinking Development in the Twenty-first Century’.

[Lees Meer]

UP-kenner dra by tot ’n handboek wat die standaard gaan stel vir internasionale geregtelike geneeskunde
Ansa Heyl
Gelaai op 06 Jun 2014

Dr Ryan Blumenthal, ’n senior spesialis in die Departement Geregtelike Geneeskunde aan die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Gesondheidswetenskappe is die skrywer van een van die hoofstukke in die Handbook of Forensic Medicine, waarvan Burkhard Madea die redakteur is en wat in April 2014 deur Wiley-Blackwell uitgegee is. Daar word verwag dat dié boek die standaard sal stel vir internasionale geregtelike geneeskunde.

[Lees Meer]

UP-studente wen nasionale been van 2014 CIMA Global Business Challenge
Department of Financial Management
Gelaai op 05 Jun 2014

Vier BCom (Finansiële Bestuur)-studente, Annetjie van Rooyen, Thube Mbethe, Lise-Marie Landman en Hanre Erasmus het die nasionale been van die 2014 CIMA Global Business Challenge gewen.

[Lees Meer]

UP-navorsingsprojek op landboutransformasie in Afrika toegespits
Louise de Bruin
Gelaai op 04 Jun 2014

Dr Ward Anseeuw, navorsingsgenoot van die Landbounavorsingsentrum vir Internasionale Ontwikkeling (CIRAD) wat na die UP se Nagraadse Skool vir Landbou en Landelike Ontwikkeling gesekondeer is, doen tans merkwaardige navorsing oor landbou-ontwikkeling deur die bevordering van meer inklusiewe sake- en ontwikkelingsmodelle. Sy navorsing is hoofsaaklik op agrariese transformasie toegespits en gee in die besonder aandag aan die perspektief van kleinskaalse boere en hoe dié boere deur die verkryging van en belegging in grond geraak word.

[Lees Meer]

Buitengewone professor in Ou-Testamentiese Wetenskap in Parys vereer
Petronel Fourie
Gelaai op 03 Jun 2014

Prof Thomas Römer, ‘n buitengewone professor in UP se Departement Ou-Testamentiese Wetenskap, is as lid van die Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (AIBL) in Parys, Frankryk aangewys.

[Lees Meer]

 
 
« Back... 1 ...Next »
 
«Besigtig Argiewe  |   Subscribe to 's news feed