University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Regsgeleerdheid

Voornemende WerkgewersDie Fakulteit Regsgeleerdheid bied jaarliks 'n Regsloopbaandag aan. Hierdie is die ideale geleentheid vir informele interaksie tussen voornemende werkgewers en ons studente, en bied ook 'n platform vir ons studente om beroepsmoontlikhede te ondersoek. Indien u firma/instansie wil deelneem, stuur asseblief 'n e-pos na vuyisile.smith@up.ac.za
 

  • Klik hier om 'n advertensie in die Fakulteit te plaas vir 'n vakature by u firma vir 'n TuksRegte-student.