University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Netbal

TuksNetbal Intervarsity - Tuks vs Pukke

Deur Stacey Dormehl

Gelaai op 11 April 2012

TuksNetbal Intervarsity (Tuks vs Pukke) is uitgestel tot 'n latere datum.

Intervarsity - Tuks vs Pukke

Die TuksNetbal Intervarsity (Tuks vs Pukke), wat op 14 April 2012 deur TuksNetbal aangebied sou word, is uitgestel tot 'n latere datum, wat bevestig sal word. Die Intervarsity (Tuks vs Kovsies) sal steeds deur TuksNetbal op 26 Mei 2012 aangebied word.

Tuks of Niks!!Taalversorger: Stacey Doremhl
Bookmark this page: