University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

/UserFiles/TAePOS.Nuwe Mashoof.Okt 07.jpg

Feb / Maart 2009                                                                                               Read English version

In hierdie uitgawe:

'n Nuwe generasie eerstejaarstudente word verwelkom
2. Deursettingsvermoë en toewyding betaal vir alumna Welheminah Mabogo
3. 'n Opwindende jaar lê voor vir voortgesette opleiding
4. AlumNuus
5. Leer op die web hoe om te innoveer
6. Oudstudente van Mynbou-ingenieurswese vergader by indaba 
7. JOOL laat mense hulle harte oopmaak
8. Nuus van die TuksAlumniklubs en belangegroepe
9. UP spog met rekordgetal NRF-gegradeerde navorsers
10. Komende TuksAlumnigebeure
11. Leierskapsentrum by UP gestig
12. TuksAlumnivereniging kies nuwe leiers
13. Alumni betrokke by die Beroertesteungroep
14. Dr Piet Botha word as Ondervoorsitter van die Universiteitsraad aangestel
15. Nuwe horisonne: Bedanking van Visekanselier en Rektor 


Onthou gerus die Alumniloopbaanportaal: Die Alumniloopbaanportaal op die TuksAlumni-webwerf ondersteun professionele alumni met uitgebreide en hoëvlakondervinding om hulle loopbaanvooruitsigte te verbeter deur werksgeleenthede te fasiliteer. Die onderneming wat die portaal namens TuksAlumni bestuur, het onlangs sy strategiese vennootskap met die grootste werwingsagentskap in Suid-Afrika gefinaliseer. Dit beteken dat die portaal alumni nou 'n nog wyer keuse van loopbaangeleenthede dwarsoor die land bied.  Besoek gerus die portaal aanlyn by http://www.trecruit.co.za/ui/candidateregistration/jbUPLanding.aspx.
 

> Lees nog UP-nuus hier

>This newsletter is also available in English. If you prefer to receive the English version, kindly send an e-mail message to alumni@up.ac.za and include your initials, surname, and ID number or date of birth.

>U kan ook tussen Afrikaans en Engels wissel deur op die skakel van u taalkeuse bo-aan die blad te klik.  
 


1. 'n Nuwe generasie eerstejaarstudente word verwelkom 

Die Universiteit se jaarlikse Verwelkomingsdag het op 17 Januarie 2009 plaasgevind.  Hierdie geleentheid het eerstejaarstudente en hul ouers die geleentheid gegee om met personeel en medestudente te gesels. Die TuksAlumnikantoor het oudergewoonte die jaarlikse boomplantseremonie aangebied toe 'n eerstejaar- mediese student, me Tarryn Thomas, wat die Klas van 2009 verteenwoordig, 'n Notsungboom, die Boom van die Jaar vir 2009, geplant het.  Lees meer...

2. Deursettingsvermoë en toewyding betaal vir alumna Welheminah Mabogo

Welheminah Mabogo, tans Media- en Kommunikasiebeampte aan die Universiteit van Venda (Univen), leef haar leuse: sonder besondere toewyding kan daar nie groot sukses wees nie. Me Mabogo het 'n vêr en moeilike pad gestap, maar spog vandag met 'n Magistergraad in Kommuniasiebestuur van UP. Lees meer...

3. 'n Opwindende jaar lê voor vir voortgesette opleiding 

UP bied 'n verskeidenheid loopbaangerigte kursusse (geskeduleerde programme en doelgemaakte opleiding binne maatskappye) dwarsdeur die jaar aan. Hierdie kursusse word deur die Universiteit se akademici deur middel van die kampusonderneming Voortgesette Opleiding by die Universiteit van Pretoria Trust (CE at UP-trust) aangebied. Lees meer...

4. AlumNuus

Welkom by AlumNuus, die gereelde item in die TuksAlumni-ePOS waar u alles oor die jongste prestasies van mede-alumni, soos gereflekteer in die pers, kan lees. U is welkom om bydraes te stuur na alumni@up.ac.za of te faks na +27 (0) 12 362 5088. Maak seker dat u u hoogste UP-kwalifikasie en die jaar waarin u afgestudeer het, byvoeg.   Lees meer...

5. Leer op die web hoe om te innoveer 

Innovate, die publikasie van die Fakulteit Ingenieurswese, die Bou-omgewing en Inligtingtegnologie, is nou ook op die web beskikbaar. Hierdie tydskrif, wat in 2006 bekendgestel is, dek nuwe en ontluikende tegnologieë op die gebiede van ingenieurswese, die bou-omgewing en inligtingtegnologie.  Lees meer...

6. Oustudente van Mynbou-ingenieurswese vergader by indaba

TuksAlumni en die Departement Mynbou-ingenieurswese het 'n geleentheid vir alumni op 9 Februarie 2009 by die Internasionale Mynbou-indaba in Kaapstad gereël. Mnr Wilco Uys, Visepresident: Bedryf, Energiekoolstof Suid-Afrika by BHP Billiton, was die spreker by die skemerkelkie. Lees meer...

7. JOOL laat mense hulle harte oopmaak

Pretoria se strate was op Saterdag, 31 Januarie 2009, weer eens gevul met studente wat aan die jooloptog deelgeneem het. Hierdie jaar se tema was The Buket List (dit is al die dinge wat 'n mens wil doen of bereik voor jy doodgaan), en die wenvlot, Die Tydmasjien, is deur Mopanie- en Nerinakoshuise gebou. Lees meer...

8. Nuus van die TuksAlumniklubs en -belangegroepe

Die jaar is nog jonk en terwyl die meeste klubs en belangegroepe nog gereed maak vir die jaar se bedrywighede, het die TuksAlumni Kos- en Wyngilde al 'n Valentynsete en wynproe met die tema Cap Classique ontmoet hemelse nougat gehou. Lees meer... 

9. UP spog met rekordgetal NRF-gegradeerde navorsers

Die aantal navorsers aan UP met graderings van die Nasionale Navorsingstigting (NRF) het oor die afgelope jaar dramaties toegeneem. Die totale aantal navorsers met graderings het tot 244 gestyg in vergelyking met 211 aan die begin van 2008. Lees meer... 

10. Komende TuksAlumnigebeure

Loer gerus na sommige van die funksies en ander geleenthede wat die TuksAlumnikantoor vir die volgende drie maande beplan. Sommige datums is egter onderhewig aan verandering.
Lees meer...

11. Leierskapsentrum by UP gevestig

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het 'n Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap by UP gestig. Prof Derick de Jongh is as die direkteur van die sentrum aangestel. Lees meer...

12. Alumnivereniging kies nuwe leiers

Die TuksAlumnivereniging het sy nuwe Voorsitter en Ondervoorsitter verkies tydens die eerste raadsvergadering wat op 20 Februarie 2009 gehou is.  Die lede van die Uitvoerende Bestuurskomitee is ook tydens hierdie vergadering aangewys. Dié komitee bestaan uit mnr Rikus Immink, prof Danie Goosen, dr Liesbeth Botha, mnr Jan van Deventer en me Elizabeth Pretorius.  Lees meer...  

13. Alumni betrokke by die Beroertesteungroep

Die Beroertesteungroep, wat in Pretoria gebaseer is, het 'n interessante verbintenis met die Universiteit van Pretoria. Die groep is in 1983 gestig toe 'n arbeidsterapeut, Pam Chasen, 'n groep mense van alle beroepe wat belangstel in beroerte en ander wat self beroertes gehad het, byeen gekry het.  Lees meer...  

14. Dr Piet Botha word as Ondervoorsitter van die Universiteitsraad aangestel

As ’n mens dr Piet Botha se naam hoor, assosieer jy dit outomaties met die Universiteit van Pretoria. Aangesien sy verbintenis met die Universiteit van Pretoria al in 1966 ’n aanvang geneem het – as ’n student, dosent, lid van verskeie komitees van die Universiteitsraad en as Voorsitter van die TuksAlumni-raad – is dit glad nie verbasend nie. Hy was vir 12 jaar Voorsitter van die TuksAlumni-raad: vanaf 1996 tot 2008, wat hom die langste dienende voorsitter ooit maak. Sy mees onlangse aanstelling was as Ondervoorsitter van die Universiteitsraad Lees meer... 

15. Nuwe horisonne: Bedanking van Visekanselier en Rektor

Die Visekanselier en Rektor van UP, prof Calie Pistorius, wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om alumni in te lig dat hy 'n aanbod om as die Visekanselier van die Universiteit van Hull in die Verenigde Koningkryk te dien, met ingang 1 September 2009, aanvaar het.   Lees meer...

 


> Vir inligting oor Tuks se kommersiële kontraknavorsing- en konsultasiemaatskappy, Business Enterprises at University of Pretoria (Pty) Ltd, en die sake-oplossings wat hulle u kan bied, besoek gerus http://www.be.up.co.za/news

> Vir inligting oor Tuks se voortgesette opleidingsprogramme, kortkursusse en jaarkursusse, besoek gerus Continuing Education at University of Pretoria (CE at UP) by http//:www.ceatup.com

> Teken af of verander u e-pos-adres deur ons u volledige voorletters, van, geboortedatum en e-pos-adres na alumni@up.ac.za te stuur. U kan ook die Bly-In-Kontakvorm aanlyn voltooi. Kontak ons gerus by dieselfde e-posadres indien u enige navrae oor die versending van hierdie nuusbrief het