University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Veiligheidsdienste

Kontakbesonderhede

Kantoor van die Direkteur

Administrasie gebou, K2-117
Tel: 012 420 3745
Faks: 012 420 4345
E-pos: colin.fouche@up.ac.za

Waar vind ek die Departement?

Die Departement Veiligheidsdienste is geleë op die grondvlak van die Administrasiegebou op die Hatfieldkampus. Vir meer inligting of kommentaar kontak ons by: security@up.ac.za

24-uur Operasionele Bestuursentrum

Die Operasionele Bestuursentrum is 'n integrale deel van die Departement Veiligheidsdienste en is geleë op die tweede vloer van die Administrasiegebou op die Hatfieldkampus.

Die Operasionele Bestuursentrum kan 24 uur van die dag by die volgende nommers gekontak word:

012 420 2310 of 012 420 2760

Studente en personeel kan hierdie nommers kontak om enige insident of noodgeval of enige meganiese, elektriese of strukturele probleem aan te meld.

Telefoonoproepe word opgeneem vir die doel van gehaltebeheer en ons streef daarna om 'n veilige omgewing vir studeer en werk vir alle studente en personeel te verseker.

24-uur Operasionele Bestuurder

Ten einde 'n veilige studie- en werksomgewing vir alle studente en personeel te verseker, stel die Departement 'n Operasionele Bestuurder beskikbaar om altyd byderhand te wees om te bystand te verleen.

Die operasionele Bestuurder kan 24 uur van die dag by die volgende nommer gekontak word:

083 654 0476