University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Voornemende studente

Skooltake: Lewensoriëntering

Hierdie is jou spesiale bladsy om jou te help met informasie wat jy mag benodig vir jou skooltake vir Lewensoriëntering. Kliek op die gedeeltes wat jy nodig het, wat jou dan direk sal neem na die bladsy met die benodigde inligting. 


Toelatingsvereistes inligting en fakulteitsbrosjures
Fooie en Befondsing
Jaarboek inligting
Fakulteitsbrosjures
Nagraadse programme
UP in 'n Neutedop 2013
Algemene inligting rakende statistieke