University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Akademiese Administrasie
Verifikasie van Kwalifikasies                                          
                                                                    Die verifikasie van alle kwalifikasies wat by die Universiteit behaal is, word deur die maatskappy 
MIE Background Screening hanteer.

Kontak MIE by 012 644 4000, of deur middel van hulle webblad www.mie.co.za
of epos na info@mie.co.za  vir enige behoeftes met betrekking tot kwalifikasieverifikasie.