University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Akademiese Administrasie
Verifikasie van Kwalifikasies:
Akademiese Rekords, Transkripsies 
         
                                                       

      Die verifikasie van alle kwalifikasies wat by die Universiteit behaal is, word deur die maatskappy 
      MIE Background Screening hanteer.

      Kontak MIE by 012 644 4000, of deur middel van hulle webblad www.mie.co.za
      of epos na info@mie.co.za  vir enige behoeftes met betrekking tot kwalifikasieverifikasie.

Elke alumnus ontvang ’n akademiese rekord en graadsertifikaat wanneer hy gradueer.
Latere versoeke vir akademiese rekords en graadsertifikate of vir transkripsies word deur die maatskappy
MIE Background Screening hanteer. 
Om die versoek vorms af te laai klik hier.


Pryse

Kostes word gehef om administrasiekostes te dek volgens die kontrak tussen die Universiteit van Pretoria en MIE. Verwys asseblief na die MIE webtuiste deur bogenoemde skakel te volg. 

Stuur asseblief alle aansoeke of navrae tesame met volle kontakbesonderhede na die MIE Transkripsie Administrateur per epos na transcripts@mie.co.za.
’n Aansoekvorm en die produkbesonderhede sal na jou met epos gestuur word. 

Aansoekvorms en Bewys van Betaling

Aansoekvorms en bankbesonderhede is beskikbaar by die Transkripsie Administrateur by MIE (transcripts@mie.co.za). Getekende vorms saam met die bewys van betaling moet saam na MIE gefaks of ge-epos word. Geen aansoek sal daarsonder oorweeg word nie.

MIE se produkte sluit die volgende in: 

PRODUKTE

Die Akademiese Rekord – Huidige studente wat akademiese rekords verlang, moet die Kliëntedienssentrum by die Universiteit kontak. Hierdie dokument bevat die volledige akademiese geskiedenis van die student: dit lys elke module geneem en die finale punt vir elke module. Die dokument sluit ook die gedragsertifikaat in, maar die gedragsertifikaat kan ook as ©° aparte dokument aangevra word wat dan saam met twee kopieë van die akademiese rekord gestuur sal word.

Die Akademiese Transkripsie – Hierdie produk sluit die akademiese rekord in maar bied ook meer inligting oor wat die kurrikulum behels, bv. die lengte van die graadkursus, ’n lys van die modules voorgeskryf, enige praktiese klasse, die lengte van elke module en n’  kort beskrywing van elke module. Alle Afrikaanse inligting word na Engels vertaal.

Die Vraelys – Waar die verifikasieversoek vereis dat ’n vraelys ingevul word in verband met sekere aspekte van die kursus wat die Alumnus voltooi het (i.e. NZAQ, ECFMG, WES, ens.) Die Alumnus/oud-student sal ook ©° kopie van sy/haar akademiese rekord in Engels ontvang.

Die Amptelike Brief – Die opstel van ©° kort brief op die Universiteit van Pretoria se briefhoof volgens die kliënt se behoeftes. Hierdie sluit ook n’ kopie van die akademiese rekord in.

Sertifikaat herdruk – Herdruk van die sertifikaat in Engels en/of Afrikaans.

Koerierkoste (Verpligtend)


April2014