University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studentelewe

Voogde vergader by Roosmaryn

Deur Student Life

Gelaai op 04 Mei 2012

Agter: Nigel Bougard (Huis GW), Soekie Mare (Tuks Toonbank), Dr Etienne Kok (Gesondheidshuis) Voor: Dr Quixi Sonntag (OPVSC), Mia Badenhorst (Studente-ontwikkeling)
Agter: Nigel Bougard (Huis GW), Soekie Mare (Tuks Toonbank), Dr Etienne Kok (Gesondheidshuis) Voor: Dr Quixi Sonntag (OPVSC), Mia Badenhorst (Studente-ontwikkeling)

Die Departement Studentesake het op Vrydag, 4 Mei 2012 'n oggendtee vir die Fakulteitshuisvoogde aangebied.Bookmark this page: