University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Spraak-Taalpatologie en Oudiologie

Oorsig

Dit is die verantwoordelikheid van die Departementele navorsingskomitee om Departementele navorsing te bestuur en te bevorder, en ook om die etiese standaard en kwaliteit van navorsing wat in die Departement gedoen word, te monitor. Om sy funksie in ooreenkoms met die waardes en missie van die Departement te vervul, het die Departementele navorsingskomitee die volgende doelwitte:

  • die handhawing van effektiewe en deursigtige administrasie van navorsingsake, soos regverdige toekenning en verantwoordelike administrasie van finansiële toekennings. Personeellede moet ten volle ingelig word van bestuursbesluite en fondstoekennings dwarsdeur die jaar;
  • bevordering en ondersteuning van die bestuur van navorsing wat plaaslik relevant is en internasionaal erken word;
  • om die belangrikheid van maatskaplike verantwoordelikheid van Departementele navorsers te beklemtoon;
  • om te verseker dat die hoogste etiese standaarde in alle navorsingsaktiwiteite van die Departement gehandhaaf word;
  • om voortgesette navorsingsbetrokkenheid en ontwikkeling van navorsingsvaardighede in die Departement te bevorder deur koördinering en aanbieding van kwartaallikse navorsingseminare wat ʼn geleentheid bied vir terugvoer van konferensiedeelnemers en van nagraadse en personeelnavorsers; ook om die geleentheid vir ope bespreking en gasvoorleggings deur ervare navorsers van ander departemente en instellings te skep;
  • om te streef daarna om die aantal geakkrediteerde navorsingsuitsette in die Departement te vermeerder deur die navorsingsondernemings van personeellede aktief te ondersteun, deur die vordering van personeellede te monitor, sowel as dié van nagraadse navorsers gedurende die jaar, en deur alle vorms van navorsingsverspreiding deur personeellede te ondersteun;
  • om nasionale en internasionale navorsingskontak te bevorder en om nasionale en internasionale navorsingsdeelname te ondersteun.