University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Voornemende studente

Toelatingsvereistes inligting en Fakulteitsbrosjures

Om te soek deur die akademiese programme wat UP aanbied, kliek op die skakel onder:

Algemene Inligting
 
2015: Studieprograminligting
Volledige prospektus vir voornemende voorgraadse studente wat studieprogramme, toelatingsvereistes, beroepsmoontlikhede en ander belangrike inligting insluit

 

2015: Voorgraadseprograminligting-gids
Opsomming van studieprogramme en toelatingsvereistes

 
 
2014: Studieprograminligting
2014: Institusionele Inligting
2014: FeitegidsFakulteit Ekonomiese & Bestuurswetenskappe

Jaarboek 2014 - Voorgraads
Jaarboek 2014 - Nagraads - Slegs in Engels beskikbaar
Fakulteitsbrosjure 2014/15
Inligting oor nagraadse studies (Slegs in Engels beskikbaar)


Fakulteit Opvoedkunde

Jaarboek 2014
Fakulteitsbrosjure 2014/15
Afstandsonderrig 2014/15 (Slegs in Engels beskikbaar)


Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing & Inligtingtegnologie

Jaarboek 2014 - Ingenieurswese
Jaarboek 2014 - Bou-omgewing
Jaarboek 2014 - Inligtingtegnologie
Fakulteitsbrosjure 2014/15
EBIT Week 2014 - Algemene Inligting
EBIT Week 2014 - Aansoekvorm


Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Jaarboek 2014
Fakulteitsbrosjure 2014/15
Fakulteit Regsgeleerdheid

Jaarboek 2014
Fakulteitsbrosjure 2014/15


Fakulteit Natuur- & Landbouwetenskappe

Jaarboek 2014 - Voorgraads
Jaarboek 2014 - Nagraads (Slegs in Engels beskikbaar)
Fakulteitsbrosjure 2014/15
Fakulteit Veeartsenykunde

Jaarboek 2014 (Slegs in Engels beskikbaar)
Fakulteitsbrosjure 2014/15 (Slegs in Engels beskikbaar)