University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Kantoor van die Dekaan

Prof Elsabé Loots

Dekaan

Tel: 012 420 2425
E-pos: emsdean@up.ac.za
 

 

Me Tersea Dalporto

Senior Bestuursasistent 

Tel: 012 420 3330
E-pos: tersea.dalporto@up.ac.za

Professor Stella Nkomo

Adjunk Dekaan: Navorsing en Nagraadse studies


Tel: +27 12 420 4664
Faks: +27 12 420 3574
Epos: stella.nkomo@up.ac.za  
Publikasies
Curriculum vitae

 

Prof JGI Oberholster

 

 

 

Adjunk Dekaan: Onderrig en Leer

 

GR-Programbestuurder van die Geoktrooieerde Rekenmeesterskap-program

Akademiese kwalifikasies: BCompt(UOVS) BCompt(Hons)(Unisa)
MCom(RAU) DCom(Acc) (Pret)  
Professionele kwalifikasies: GR(SA) 
Navorsingsuitsette: Geakkrediteerde publikasies en kongresverrigtinge*
Navorsingsareas: Interim finansiële verslagdoening
Onlangs gepubliseerde artikels
Tel: 012 420 3135
Faks: 012 362 5142
E-pos:
johan.oberholster@up.ac.za  
Résumé 

Me Doret Van der Westhuizen

Fakulteitsbestuurder

Tel: 012 420 3523
E-pos: 
doret.vanderwesthuizen@up.ac.za

Me Nikki Groenewald

Akademiese Koördineerder

Tel: 012 420 3927
E-pos: 
nikki.groenewald@up.ac.za

 

Me Mary Marakalala

Senior Administratiewe Beampte

Tel: 012 420 3336
E-pos: 
mary.marakalala@up.ac.za

 

Mnr Nasser Suliman

Rekenmeester

Tel: 012 420 4979
Epos: 
nasser.suliman@up.ac.za

 

 

Me Roxanne Fick

Studente Voorligter

Tel: 012 420 3336 / 012 420 5902 
E-pos:  
roxanne.fick@up.ac.za
 
 

Mnr Marcel Deysel

Administratiewe Beampte:
Kantoor vir Navorsingsteun

Tel: 012 420 4381
Email:
marcel.deysel@up.ac.za 
 

Mnr Henrique Barbosa

LAN-administrateur

Tel: 012 420
E-pos: 
henrique.barbosa@up.ac.za

 

Me Pramesh Mooloo

Menslikehulpbron Besigheidsvennoot

Tel: 012 420 5291
E-pos:
pramesh.mooloo@up.ac.za
 

 

Me Mimi Snyman

Senior Menslikehulpbron Beampte

Tel: 012 420 4977
E-pos: 
mimi.snyman@up.ac.za
 

 

Me Melaincia Gangiah

Menslikehulpbron Beampte

Tel: 012 420 4289
Epos:
melaincia.naidoo@up.ac.za
 

 

Bemarkings- and Skakelafdeling

Me Sonja van der Waldt                                       

Snr Bemarkings- en Skakelbeampte                        

Tel: 012 420 4753
E-pos:
sonja.vanderwaldt@up.ac.za
 

Me Liesl Oosthuizen

Webmeester

Tel: 012 420 5977
E-pos:
liesl.oosthuizen@up.ac.za 

 

Studente-administrasie

Me Yolanda Malaza

Assistent Direkteur
Hoof Studente-administrasie

Tel: 012 420 3321
E-pos:
yolanda.malaza@up.ac.za

 

Me Erika Boshoff

Administratiewe Beampte

Tel: 012 420 4435
E-pos:
erika.boshoff@up.ac.za
 

 

Me Marie Muller

Senior Administratiewe Beheerbeampte
Koördineerder: Nagraads

Tel: 012 420 3322
E-pos: 
catharina.muller@up.ac.za
 

Me Elma Carelsen

Administratiewe Beheerbeampte
Nagraadse Studente-adviseur vir:

Grade in Ouditkunde
Grade in Forensies
Grade in Statestieke
Grade in Agri Ekomomie
Grade in Beleggingsbestuur
Grade in Belasting
Grade in Ekonomiese Wetenskappe
Grade in Finansiële Wetenskappe
BCom Rekeningkundige Wetenskappe (Hons) STR

Tel: 012 420 3327
E-pos:
elma.carelsen@up.ac.za
 

 

Me Emily Mokhehle

Administratiewe Beampte
Nagraadse Studente-adviseur vir:

Grade in Publieke Bestuur en Administrasie
Grade in Ondernemingsbestuur
Grade in Menslikehulpbronbestuur
Grade in Bemarkingsbestuur
Grade in Kommunikasiebestuur
Grade in Toerismebestuur
Grade in Entrepreneurship
Grade in Informatika
Grade in Rekreasie en Sportbestuur

Tel: 012 420 3643
E-pos:
emily.mokhehle@up.ac.za
 

Me Nellie Bahula             

Administratiewe Beampte 
Voorgraadse Aansoeke en Toelatings                                 

Tel: 012 420 5279
E-pos:
nellie.bahula@up.ac.za

Mnr Ignatious Dire

Administratiewe Beheerbeampte
Koördineerder: Voorgraads
 

Tel: 012 420 5278
E-pos:
dire.ki@up.ac.za
 

Me Alta Erasmus

Senior Administratiewe Beampte
Koördineerder: Toelatingskantoor

Tel: 012 420 3062
E-pos:
alta.erasmus@up.ac.za
 

 

Me Magriet Jordaan

Senior Administratiewe Beampte
Voorgraadse Studente-adviseur vir:

BCom Rekeningkunde

Tel: 012 420 5794
E-pos:
magriet.jordaan@up.ac.za
 

 

Me Sandra Lotter

Senior Administratiewe Beampte
Voorgraadse Studente-adviseur vir:

Internasionale studente

Tel: 012 420 3325
E-pos:
sandra.lotter@up.ac.za
 

 

Me Estelle Nel

Administratiewe Beampte
Voorgraadse Studente-adviseur vir:

BCom Bemarkingsbestuur
BCom Kommunikasiebestuur
BCom Rekreasie- en Sportbestuur
BCom Menslikehulpbronbestuur

Tel: 012 420 3498
E-pos:
estelle.nel@up.ac.za
 

 

Mnr Johannes Ngobeni

Administratiewe Beampte
Voorgraadse Studente-adviseur vir:

BCom Eie keuse
BAdmin Internasionale Verhoudings
BAdmin Openbare Bestuur
BAdmin Openbare Bestuur(Opsie: Publieke Administrasie)
Mamelodi: BCom en BAdmin

Tel: 012 420 5394
E-pos:
johannes.ngobeni@up.ac.za
 

 

Me Zethu Mjwara

Administratiewe Beampte
Voorgraadse Studente-adviseur vir:

BCom Ekonomie
BCom Ekonometrie
BCom Toerismebestuur
BCom Statistiek
BCom Agribesigheidsbestuur

Tel: 012 420 5387
E-pos:
zethu.mjwara@up.ac.za
 

 

Me Ronel Steenkamp

Administratiewe Beampte
Voorgraadse Studente-adviseur vir:

BCom Finansiële Bestuur
BCom Belasting
BCom Informatika

Tel: 012 420 3347
E-pos:
ronel.steenkamp@up.ac.za

Me Fhumulani Maanda

Administratiewe Beampte
Voorgraadse Studente-adviseur vir:

BCom Interne Ouditkunde
BCom Vier jaar program

Tel: 012 420 2289
E-pos:
fhumulani.maanda@up.ac.za
 

 

Ms Khomotso Matabane

Administratiewe Beampte: Toelatingskantoor

Tel: 012 420 3064
E-pos:
khomotso.matabane@up.ac.za
 

 

Me Ernika Monyeki

Administratiewe Beampte
Voorgraadse Studente-adviseur vir:

BCom Beleggingsbestuur
BCom Regte

Tel: 012 420 4223
E-pos: 
ernika.monyeki@up.ac.za

 

Me Phindile Mthimunye

Administratiewe Beampte
Voorgraadse Studente-adviseur vir:

BCom Voorsieningskettingbestuur
BCom Entrepreneurskap
BCom Ondernemingsbestuur

Tel: 012 4203329
E-pos:
phindile.mthimunye@up.ac.za
 

 

Finansiële Wetenskappe

Departement Belasting

Personeellys

Departement Finansiële Bestuur

Personeellys

Departement Ouditkunde 

Personeellys

Departement Rekeningkunde

Personeellys

Bestuurswetenskappe

Departement Bemarkingsbestuur

Personeellys

Afdeling Toerismebestuur

Personeellys
 

Departement Menslikehulpbronbestuur

Personeellys

Departement Ondernemingsbestuur 

Personeellys

Afdeling Kommunikasiebestuur

Personeellys
 

Ekonomiese Wetenskappe

Departement Ekonomie

Personeellys

Skool vir Openbare Bestuur en Administrasie

Personeellys

Eksterne Departemente

Departement Biokinetika, Sport en Vryetydwetenskappe

Naam

Posisie

Tel

E-pos

Boshoff, Tilla (me)

Departementele Administrateur

012 420 1300

tilla.boshoff@up.ac.za

Goslin, Anneliese (prof)

Waarnemende Departementshoof

012 420 6039

anneliese.goslin@up.ac.za

Departement Handelsreg

Naam

Posisie

Tel

E-pos

Shabangu, Happy (mnr)

Departementele Administrateur

012 420 2363

happy.shabangu@up.ac.za

Du Plessis, Louise (me) Departementele Administrateur 012 420 2346 louise.duplessis@up.ac.za

Van Eck, Stefan (prof)

Departementshoof

012 420 2763

stefan.vaneck@up.ac.za

Departement Informatika

Naam

Posisie

Tel

E-pos

De Villiers, Carina (prof)

Departementshoof

012 420 3085

carina.devilliers@up.ac.za

Pieterse, Cathy (me)

Departementele Administrateur

012 420 3798

cathy.pieterse@up.ac.za

Departement Landbou-Ekonomie, Voorligting en Landelike Ontwikkeling

Naam

Posisie

Tel

E-pos

Botha, Zuna (me)

Departementele Administrateur

012 420 3251

zuna.botha@up.ac.za

Kirsten, Johann (prof)

Departementshoof

012 420 3248

johann.kirsten@up.ac.za

Departement Politieke Wetenskappe

Naam

Posisie

Tel

E-pos

Du Toit, Rina (me)

Departementele Administrateur

012 420 2464

rina.dutoit@up.ac.za

Schoeman, Maxi (prof)

Departementshoof

012 420 4066

maxi.schoeman@up.ac.za

Departement Statistiek 

Naam

Posisie

Tel

e-pos

Britz, Petro (me)

Departementele Administrateur

012 420 3774

petro.britz@up.ac.za

Bekker, Andriette (prof)

Waarnemende Departementshoof

012 420 2523

andriette.bekker@up.ac.za