University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Geesteswetenskappe

Wie is die Navorsingsetiekkomitee?

Die gekose komitee bestaan uit die volgende lede:

. Prof Sakhela Buhlungu (Adjunkdekaan) (Voorsitter)
. Dr Linda Blokland (Departement Sielkunde)
· Prof Marie-Heleen Coetzee (Departement Drama)
· Dr Jackie Grobler (Departement Historiese- en Erfenisstudies)
· Prof Karen Harris (Departement Historiese- en Erfenisstudies)
· Me Harriét Klopper (Department Maatskapplike Werk en Kriminologie)
· Dr Clorinda Panebianco-Warrens (Departement Musiek)
· Prof Gloudien Spies(Departement Maatskapplike Werk en Kriminologie)
.  Prof Elsabé Taljard (Departement Afrikatale)
· Dr Gerhard Wolmarans (Departement Politieke Wetenskappe) 
· Dr Paola Woods (Dept Biokinetika, Sport & Vryetydwetenskappe)
· Me Tracey Andrew (Komiteesekretaris)