University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Navorsing

Tydskrif vir Geesteswetenskappe gekeur vir indeks sitasie!


Gelaai op 14 Oktober 2009Die Tydskrif vir Geesteswetenskappe ISSN 0041-4751, Ďn tydskrif van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, is gekeur om in die SSCI, die geesteswetenskappe indeks van Thomson Reuters te verskyn.

Die tydskrif word gewy aan die publikasie van oorspronklike navorsing en oorsigartikels in die teologie, kuns en kulturele, sosiale, ekonomiese en opvoedkundige wetenskappe sowel as aan boekbesprekings.

Die tydskrif sal in die indeks opgeneem word vanaf volume 49 no 1 van 2009. Voorskrifte aan skrywers en inligting oor die tydskrif is hier beskikbaar.

Gelukwense aan prof Jacques van der Elst.Bookmark this page: