University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Universiteitsbetrekkinge

Die amptelike opening van die Leierskap- en Opleidingsentrum en Navorsingsruimte

Deur Sanku Tsunke

Gelaai op 16 November 2011

Dr. Rookaya Bawa, Dr. Omotade Aina & Prof Cheryl de la Rey
Dr. Rookaya Bawa, Dr. Omotade Aina & Prof Cheryl de la Rey

Die Universiteit van Pretoria het die Departement Biblioteekdienste se Leierskap- en Opleidingsentrum en Navorsingsruimte in die Merensky II-biblioteek op die Universiteit se Hatfieldkampus amptelik geopen. Dit is ín gevorderde navorsingsruimte vir die uitsluitlike gebruik van nagraadse studente op meesters- en doktorale vlak, asook van navorsers en akademiese personeel by die Universiteit van Pretoria.

Dit is ontwerp om ’n navorsings- en sosiale ruimte te skep wat tot sosiale dialoog, die uitruil van kundigheid en intellektuele ontwikkeling sal bydra. Hierdie fasiliteit beklemtoon die Biblioteek se verbintenis tot die ondersteuning van die navorsingsondernemings van nagraadse studente, akademici en navorsers en die vermeerdering van die Universiteit se navorsingsuitsette.

Die Leierskap- en Opleidingsentrum en Navorsingsruimte is ontwikkel as deel van die Nasionale Navorsingsbiblioteekkonsortium (RLC)-projek wat deur die Carnegie-Korporasie van New York befonds word. Die doel van dié projek is om ’n bydrae te lewer tot die ontwikkeling van toegewyde fasiliteite, gedeelde tegnologieë en goed-opgeleide bibliotekarisse ten einde biblioteeksteun aan navorsers by die instansies wat daardeur te bevoordeel word te verhoog.

Die Visekanselier en Rektor van die Universiteit, prof Cheryl de la Rey, het die idee van ’n navorsingsruimte by ’n universiteit – wat redelik nuut is in Suid-Afrika – toegelig. Sy het verduidelik dat die betrokke ruimte gelykstaande is aan ’n laboratoriumfasiliteit, maar dat dit, anders as die gewone laboratorium wat vir die tipiese natuurkundige werksaamhede toegerus is, voorsiening maak vir navorsing van ’n intellektuele aard.

Prof de la Rey het genoem dat die Carnegie-korporasie van New York meegewerk het aan die ontwikkeling van die konsep van ’n navorsingsruimte, asook aan die fasilitering van die ontwikkeling van fasiliteite van hierdie aard by verskeie Suid-Afrikaanse universiteite. Sy het daarop gewys dat dit die verantwoordelikheid van die fasiliteite by die Universiteit van Pretoria se biblioteek sal wees om te verseker dat die Universiteit se vermoë om meesters- en doktorale kandidate te onderrig en op te lei verder ontwikkel en die Universiteit se navorsingsuitset vergroot word.

Prof de la Rey het voorts gesê: “Die Universiteit van Pretoria se Biblioteek is ontwerp om voorgraadse onderrig te steun, maar danksy hierdie nuwe fasiliteite is die Universiteit nou in ’n posisie om sy kapasiteit te vergroot om in die spesifieke en unieke behoeftes van senior nagraadse studente te voorsien. Dit stel die Universiteit in staat om sy doelstelling om veel meer navorsingsintensief te word, te bereik.”

Dr Omotade Aina, die Carnegie-korporasie van New York se Programdirekteur vir Hoër Onderwys en Biblioteke in Afrika, het tydens die geleentheid ’n boodskap namens die President van die korporasie, Dr Vartan Gregorian oorgedra. Hy het gesê dat die Carnegie-Korporasie van New York glo dat biblioteke ’n sleutelrol vervul in die teweegbring van verandering in samelewings. Hulle dien dus as die poort na vooruitgang in enige gemeenskap wat waarde heg aan onderwys en kennis.

Volgens hom speel biblioteke ’n deurslaggewende rol in die verbetering van geletterdheidsvlakke en dien hulle as inligtingsentrums waar mense begin om ’n toekoms vir hulself, hul gemeenskappe, en selfs vir hul nasies te sien. Om dr Aina aan te haal: “’n Biblioteek is ’n laboratorium van menslike inspirasie, ’n venster na die toekoms.”

Volgens dr Aina is die Carnegie-Korporasie van New York trots op die feit dat hulle die mense van Suid-Afrika kon help om biblioteke te bou en te hernu en sodoende die bewaring van waardevolle kennis vir die verryking van die toekoms kon help verseker.

Carnegie Leadership students ltr Heila Mare, Thulas Dumakude & Boni Matupi


Bookmark this page: