University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Universiteitsbetrekkinge

Nuwe tuiste vir Plantwetenskappe

Deur Sanku Tsunke

Gelaai op 20 Januarie 2012

Die nuwe Plantwetenskappe-kompleks
Die nuwe Plantwetenskappe-kompleks

Die Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria het amptelik ín nuwe kompleks Ė die Plantwetenskappe-kompleks Ė geopen, wat verskeie departemente en institute op die gebied van die plantwetenskappe huisves. Die opening van die kompleks het saamgeval met die waarnemende Hoofuitvoerende Beampte, me Maureen Manyama-Matome, se bekendstelling van die SAFCOL-leerstoel in Bosbou.

Die nuwe kompleks van nagenoeg R100 miljoen sal inter- sowel as kruisdissiplinêre samewerking verbeter deur departemente en fakulteite byeen te bring wat nooit voorheen in tradisionele paradigmas met mekaar in wisselwerking sou getree het nie. Die nuwe fasiliteit sluit navorsingslaboratoria in waar onder andere navorsing op terreine soos plantverskeidenheid, ekologie, biotegnologie en mediese plantwetenskappe gedoen word.

Die nuwe Bosbounavorsingsprogram, wat die SAFCOL-leerstoel in Bosbou insluit, sal in een vleuel van die kompleks gehuisves word, tesame met ’n reeks laboratoria wat die toenemende aantal werksaamhede van die Instituut van Bosbou- en Landboubiotegnologie (IBLT), sal akkommodeer.

Die nuwe kompleks huisves ook ’n aantal laboratoria vir nagraadse studente, sowel as twee groot laboratoria vir voorgraadse studente. Verder is daar ’n mikroskooplaboratorium met sitplekke vir 150 studente en ’n biotegnologielaboratorium wat 120 studente kan huisves. ʼn Dubbelverdieping ouditorium en twee kleiner vergaderlokale vorm deel van die kompleks. Die gebou huisves ook ’n herbarium op die grondvlak, terwyl die dakarea gebruik sal word vir die kweek van plante in ’n spesiaalontwerpte glasbedekte ‘kweekhuis’ vir eksperimentele doeleindes.

Die Hoof van die Departement Plantkunde, prof Marion Meyer, het gesê dat die nuwe kompleks die middelpunt van aktiwiteite in hierdie departement sal vorm. Dit sal ook die eerste maal in dekades wees dat al die personeellede van die departement saam onder een dak gehuisves sal word. “Die nuwe Plantwetenskappe-kompleks sal samewerking tussen verskillende departemente en institute wat in fundamentele navorsing en toegepaste wetenskappe binne die Departement Plantkunde spesialiseer, verbeter,” het prof Meyer gesê.

In haar toespraak het prof Cheryl de la Rey, Visekanselier en Rektor, gesê dat die nuwe kompleks ’n middel is waardeur die Universiteit van Pretoria die doelwitte van gehalte en verhoogde navorsingsuitsette kan bereik. Dit is ook die verwesenliking van ’n visie en verbintenis wat sy twee jaar gelede tydens ’n sooispitgeleentheid gemaak het. Hierdie verbintenis was dat die Universiteit, om akademiese gehalte en uitsette te verbeter, ’n bemagtigende omgewing sal moet verseker waar personeel en studente hul passie vir en toewyding aan intellektuele en wetenskaplike ondersoeke kan uitleef. Sodanige bemagtigende omgewing sluit ’n geskikte fisiese infrastruktuur in.

Terwyl die kollig op die viering van die nuwe fasiliteit geval het, het prof De la Rey ook bevestig dat die Departement Plantkunde van die Universiteit van Pretoria aldus die ISI Essential Science Indicators onder die topinstellings van die wêreld gereken word. Sy het egter die personeel en die studente gemaan om nie selfvoldaan met hul prestasie te wees nie, maar dat hul moet voortbou op ’n sterk akademiese grondslag om sodoende die Universiteit op die breër gebied van die plantwetenskappe tot nuwe hoogtes van akademiese ontdekking en groter impak te lei.

“Ek is vol hoop dat hierdie moderne nuwe fasiliteite al die personeel en studente sal inspireer om voortdurend daarna te streef om aan die spits van kennis in hul onderskeie gekose vakgebiede op die breër gebied van plantwetenskappe te bly,” het prof De la Rey gesê.

Die Dekaan van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, Prof Anton Ströh, het ook die sukses wat die Departement Plantkunde oor ’n aantal jare behaal het, beklemtoon. Hy het gesê dat die Departement sy uitsette, plaaslik en internasionaal, versnel het. Dit het tot gevolg gehad dat die Universiteit van Pretoria wat aantal uitsette in die plantwetenskappe betref, 54ste op die wêreldranglys is.

Prof Ströh het gesê dat die nuwe kompleks die Departement in staat sal stel om uitsette op die gebied van plantwetenskappe te lewer en aansienlik te versnel.

Tydens die bekendstelling van die Suid-Afrikaanse Bosboumaatskappy (Bpk) (SAFCOL) se Leerstoel by die Universiteit van Pretoria, het die waarnemende Hoofuitvoerende Beampte van SAFCOL, me Maureen Manyama-Matome, gesê dat haar organisasie poog om studie- en vaardigheidsontwikkelingsprogramme in bosbou te bevorder. Dit is in 2006 saam met die Universiteit van Pretoria gerealiseer toe daar ’n behoefte aan die verlening van formele onderrig aan voornemende nagraadse studente van Suid-Afrika en die SAOG-streek geïdentifiseer is.

“Die Universiteit van Pretoria was en is steeds perfek geposisioneer om suksesvol by te dra tot die behoefte aan formele onderrig vir voornemende studente wat op bosbouverwante navorsing fokus.”

Me Manyama-Matome het voorspel dat die daarstelling van die Plantwetenskappe-kompleks navorsing in die bosboubedryf aansienlik sal ondersteun. Sy het voorts gesê dat die bekendstelling van die SAFCOL-leerstoel by die Universiteit van Pretoria ’n oplossing vir die vaardigheidsuitdagings in die florerende bosboubedryf sal bied.

“Die SAFCOL-leerstoel se sukses in die aanbieding van gehalte-onderrig en -opleiding sal afhang van die bosboubedryf, in die openbare sowel as die privaatsektor, se deelname. Die voorste belanghebbendes moet ook betrek word,” het Manyama-Matome gesê.

 


Van links na regs: Departementshoof van Plantwetenskappe, prof Marion Meyer, Visekanselier en Rektor, prof Cheryl de la Rey, waarnemende HUB van SAFCOL, me Maureen Manyama-Matome en die Dekaan van Natuur- en Landbouwetenskappe, prof Anton Ströh


Prof Marion Meyer, Hoof van die Departement Plantwetenskappe, spreek die gaste toe tydens die amptelike opening van die Plantwetenskappe-kompleks

 
Me Maureen Manyama-Matome


Van links na regs: Die Direkteur van die SAFCOL Leerstoel in Bosbou, prof Paxie Chirwa, waarnemende HUB van SAFCOL, me Maureen Manyama-Matome en Visekanselier en Rektor, prof Cheryl de la ReyBookmark this page: