University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Universiteitsbetrekkinge

Universiteit van Pretoria vereer Uitnemende Presteerders


Gelaai op 03 Mei 2011

(Van links na regs) UP se Senior Vise-rektor, prof Chris de Beer, prof Rashid Hassan (ontvanger van die Kanselierstoekenning) en prof Cheryl de la Rey, UP Visekanselier en Rektor.
(Van links na regs) UP se Senior Vise-rektor, prof Chris de Beer, prof Rashid Hassan (ontvanger van die Kanselierstoekenning) en prof Cheryl de la Rey, UP Visekanselier en Rektor.

The Universiteit van Pretoria (UP) het sy akademiese presteerders en navorsers vereer deur erkenning te gee aan hul verbintenis tot hoŽ gehalte onderrig en navorsing. Toekennings is aan meer as 60 navorsers in vier kategorieŽ toegeken. Kanselierstoekennings is binne die kategorieŽ Navorsing, Buitengewone Akademiese Presteerders, Buitengewone Jong Navorsers en NNS-gegradeerde Navorsers, toegeken. Die geleentheid is deur die Hoof Uitvoerende Beampte van die Suid-Afrikaanse Kernenergiekorporasie (Necsa), dr Rob Adams, bygewoon. Dr Adams het ook die openingsrede gelewer.


Die Toekennings vir Akademiese Presteerders van die Universiteit van Pretoria is ’n jaarlikse geleentheid waartydens die uitmuntende onderrig en navorsing wat tot die Universiteit se posisie as een van Suid-Afrika se mees vooraanstaande universiteite bydra, erken word. By ’n universiteit soos UP, waar hoë gehalte in alle aktiwiteite die norm is, is die beoordeling van akademiese uitnemendheid in onderrig en navorsing ’n ingewikkelde aangeleentheid. Gevolglik maak die Universiteit staat op portuurbeoordeling, wat internasionaal erken word as die beste manier om akademiese gehalte te bepaal, met die oog op bepaling van ’n werklik uitsonderlike prestasie.

In die geval van navorsing is die Nasionale Navorsingstigting (NNS) se graderingstelsel ’n sleutelmeganisme wat deur die Universiteit gebruik word om uitnemendheid te bepaal. Die NNS se graderingstelsel bestaan uit portuurbeoordelingsprosesse wat daartoe bydra om navorsingstandaarde op sowel nasionale as internasionale vlakke te bepaal. Dit is ’n nougesette evalueringsproses en slegs sowat ’n tiende van alle akademiese personeel aan Suid-Afrikaanse universiteite is gegradeer. Dus is gradering deur die NNS op sigself ’n beduidende prestasie.

Prof Rashid Hassan het die mees toonaangewende Kanselierstoekenning ontvang vir betekenisvolle bydraes wat hy ter bevordering van wetenskaplike kennis en literatuur in natuurlike en omgewingsbron-ekonomie en beleidsontleding gelewer het.

Van die sleutelgebiede waarin hy bydraes gelewer het, is:

  • Die ontwikkeling van volhoubare indikatore wat die meting van ekonomiese prestasie en welvaart in natuurlike inkomsterekeninge regstel.
  • Die studie van die bestuur van ekosisteme vir menslike welsyn en die komplekse dinamiek van die interverbande tussen sosiale en ekologiese sisteme.
  • Die studie van die impak van en aanpassing by klimaatsverandering veral, op landbou in Suid-Afrika.

Die UP se Visekanselier en Rektor, Prof Cheryl de la Rey, het al die ontvangers van die toekennings gelukgewens en het graderings en range aan individuele navorsers wat toewyding en passie in hul vakgebiede geopenbaar het, toegeken.

Dr Rob Adams het ook die ontvangers gelukgewens en het ’n beroep gedoen op universiteite om hul gegradueerdes op te lei om lewenslank gehalte te erken. Hy het ook ’n beroep gedoen dat sekondêre skole wat demografies bevestigende beginsels toepas maar terselfdertyd die heel beste studente selekteer en hulle voorberei om aan die spits van kennisinsameling te staan, gestig word. Dr Adams het gesê daar bestaan ’n behoefte om intellektuele uitnemendheid in Suid-Afrika te koester en te kweek. “Ons loop ernstige gevaar dat ons uiteindelik ’n leë samelewing word wat deur die wind van internasionale mode voortgewaai word, dat ons deur die strominge van populisme aangedryf word en dat ons deur die kanker van materialisme doodgemaak word.”Bookmark this page: