University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Universiteitsbetrekkinge

Inhuldiging van nuwe Visekanselier en Rektor


Gelaai op 16 April 2010

Professor Cheryl de la Rey
Professor Cheryl de la Rey

ďDie Universiteit van Pretoria (UP) het ʼn buitengewone akademikus en leier in die hoŽr opleidingsektor ryker geword,Ē sÍ dr Blade Nzimande, die Minister van HoŽr Onderwys en Opleiding. ďOns is vol vertroue dat die Universiteit onder haar leierskap sal groei en floreer.Ē

Die Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria, prof Cheryl de la Rey, is op 16 April 2010 ingehuldig tydens ʼn geleentheid wat deur meer as ʼn duisend hoogwaardigheidsbekleërs, sakeleiers en akademici bygewoon is. Die Direkteur-generaal van Hoër Onderwys en Opleiding, prof Mary Metcalfe, het ʼn toespraak van gelukwensing namens die Ministerie gelewer.

Prof De la Rey is op 27 Julie 2009 aangewys as die UP se Visekanselier en Rektor, en het op 9 November 2009 diens aanvaar by die UP. Sy was voorheen Hoof-Uitvoerende Beampte van die Raad op Hoër Onderwys (CHE), en voor dit was sy vir ʼn termyn van ses jaar Adjunk-visekanselier en Professor van Sielkunde aan die Universiteit van Kaapstad. Sy het ook gedien as die Uitvoerende Direkteur: Navorsingspromosie tydens haar sekondering aan die Nasionale Navorsingstigting.

“Dit is imperatief om die akademiese missie van onderrig en navorsing uit te voer op ʼn wyse wat in pas is met veranderende globale en plaaslike omstandighede,” sê prof De la Rey. “Die Universiteit van Pretoria het ook ʼn uitstekende navorsingsrekord en het oor die afgelope tien jaar uitmuntend presteer ten opsigte van sy navorsingsuitsette, veral die groot aantal geakkrediteerde publikasies.”

Prof De la Rey sê as ʼn openbare instelling is dit die verantwoordelikheid van die Universiteit van Pretoria om ʼn positiewe en direkte impak op Suid-Afrika se sosiale en ekonomiese ontwikkeling te maak. “Die Universiteit se voortgesette toewyding aan kwaliteit, relevansie en volhoubaarheid plaas dit op koers vir verdere hoogtes van voortreflikheid en impak,” sê prof De la Rey.

Die Senior Viserektor van die Universiteit van Pretoria, prof Chris de Beer, het prof De la Rey geloof vir haar bewese kundigheid en bestuurservaring op senior vlak in die tersiêre onderwyssektor. “Sy is by uitnemendheid geskik om die Universiteit tot groter hoogtes te lei. Dit is reeds duidelik dat die Universiteit, deur haar inspirasie en leierskap, sy strewe sal verwesenlik om ʼn opleidings- en navorsingsinstelling van wêreldgehalte te wees,” sê prof De Beer.

Die Universiteit van Pretoria se Tydelike Studentekomitee is ook in hulle skik met haar aanstelling. “Professor De la Rey is iemand wat alles in haar vermoë doen om die kwaliteit van onderrig by die Universiteit te verbeter en die belange van studente op die hart te dra,” sê die studentekomitee-voorsitter Marius Ellis. “Daar is aansienlike positiewe veranderinge onder haar leierskap.”

Toespraak en CV


Bookmark this page: