University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Gemeenskapsprojekmodule

Khomani Projek

Deur Martina Jordaan

Gelaai op 04 Mei 2009

Renovating Project
Renovating Project

JCP Projeck in Upington

As deel van hul Gemeenskapsgebaseerde Projek Module (JCP) se veldwerk, die verpligte voorgraadse module van die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-Omgewing en Inligtingstegnologie (EBIT) ‘n group stundete het sale gerestorerr by Andriesdale en Askham, die San gemeenskap naby Upington. Hulle is almal ingenieursstudente, mej L De Villiers , mnr R Eloff,  mnr CJ Nell, mnr M Steyn en mnr JE van der Westhuizen Een van die studente, Japie van der Westhuizen, reflekteer as volg oor sy ervarings:

 

“Die mense van Andriesvale en Askham is baie ontvanklik en baie vriendelik… Vir my was dit regtig 'n ongelooflikke ervaring om weer tussen die mense van die gebied te wees en vir hulle iets kon gedoen het wat hulle wardeer. Selfs al bly die mure nie wit nie, weet ek dat baie mense van die gemeenskap na die "nuwe" saal gaan kyk en dit sien as 'n baken van hoop.”

Bookmark this page:


Kommentaar

Stuur Kommentaar
Items gemerk met 'n * is verpligtend
Tenminste een van die items gemerk met ** moet ingevul word.


U Kontakinligting
Naam *
U E-posadres *
Onderwerp *
Boodskap *
Sekuriteitsbeeld *
Sekuriteitskode
Tik asb die kode in die beeld hier bo in. *