University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Gemeenskapsprojekmodule

Rekenaarvaardighede vir gemeenskapslede in Mamelodi

Deur Dr M JOrdaan

Gelaai op 23 April 2012JCP-studente lei gemeenskapslede in basiese rekenaarvaardighede opDie verpligte voorgraadse module, Gemeenskapsprojek Module (JCP) van die Fakulteit Ingenieurswese, die Bou-Omgewing en Inligtingstegnologie verwis dat studente in die gemeenskap werk en daarna reflekteer oor hul ervarings. Een groep het het besef dat lede van die gemeenskap nie oor die basiese rekenaargeltterdheid beskik nie. Gedurende die afgelope April reses 'n groep studente het gemeenskapslede van Mamelodi in basiese rekenaarvaardighede toegerus. Die studente, Ofentse Seitshiro, Kingsley Gopane en Mathew Mujuru, almal Bcom (Informatika)-studente het dit as 'n baie bevredigingde projek ervaar om hierdie gemeenskapslede toe te rus met die basiese rekenaarvaardighede.
Bookmark this page:


Kommentaar

Stuur Kommentaar
Items gemerk met 'n * is verpligtend
Tenminste een van die items gemerk met ** moet ingevul word.


U Kontakinligting
Naam *
U E-posadres *
Onderwerp *
Boodskap *
Sekuriteitsbeeld *
Sekuriteitskode
Tik asb die kode in die beeld hier bo in. *