University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
UP Regskliniek Tuisblad

Dankbetuigings
 

Befondsers

Die UP Regskliniek wil graag die volgende instansies in besonder bedank vir hulle waardevolle bydraes tot die befondsing van die Kliniek:

 • AULAI
 • Getrouheidsfonds vir Prokureurs
 • Legal Aid South Africa
 • Departement van Justisie
 • Universiteit van Pretoria
 • ABSA . 

Advokate

Die Kliniek wil verder vir Letty Goldshagg en die hele Pro Bono Komitee van die Pretoria Balie bedank vir hul bystand in die brevetering van advokate op `n pro bono basis. Die Kliniek wil graag hul diepste waardering uitspreek vir die vriendelike en professionele bystand gelewer deur onder andere die volgende advokate: 

 • John Holland-Muter
 • Rinier Raubenheimer
 • Willa Saaiman
 • Chris Liebenberg
 • Braam van Wyk
 • Hannelie van Niekerk
 • Anthony Canham
 • Karen Allers
 • Jana van Wyk
 • Martin Hugo
 • Carol-Anne Myburgh
 • Takalani Masevhe
 • Viljoen Meijers
 • Zjaan Schoeman
 • Pat Ellis
 • Alex Ellis
 • Pieter Venter
 • Harry Engelbrecht
 • Gina Kyriazis
 • Lizelle Schreuder
 • Connie Prinsloo
 • Joriah van den Berg
 • Jacques Malan
 • Chris Maree
 • Paul Belger
 • Karusha Kollapen
 • Anna Granova
 • Nadeen Erasmus
 • Karen Alheit
 • De Wet Keet
 • John Sullivan
 • Linda Retief
 • Ilze Vermaak-Hay.

Voornemende befondsers

Sou u belang stel om die Regskliniek finansieël of andersins by te staan, kontak asseblief vir Aniki Grobbelaar by:

Tel: (012) 420 5910
Faks: (086) 607 6769
Epos:
aniki.grobbelaar@up.ac.za.

Enige bystand sal waardeer word aangesien dit ons in staat sal stel om ons dienslewering aan van die kwesbaarste mense in ons samelewing uit te brei en om toekomstige praktisyns op te lei en te bemagtig deur beter praktiese regsopleiding.