University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Diere Etiek Komitee (DEK)

Lede 2015

Dr DW Verwoerd (Voorsitter)
Prof NC Bennett (Natuur & Landbouwetenskappe)
 Prof M Somers (Natuur & Landbouwetenskappe)
Prof AJ Guthrie (Veeartsenykunde)
Dr N Oberholzer (Gesondheidswetenskappe)
Prof A Nienaber (Regte)
 Dr L Schoeman(Gesondheidswetenskappe)
Prof AWH Neitz (Natuur & Landbouwetenskappe)
Prov V Naidoo (UPBNS)
Me L Sentle/Sr E Vercuiel (NDBV)
Vakant (Eksterne verteenwoordiger)