University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Diere Etiek Komitee (DEK)

Dokumente benodig vir etiese goedkeuring (inligting en vorms) :


 UP riglyne:
 
Ander belangrike dokumente

* South African National Standard (SANS 10386-2008) "The Care and Use of Animals for Scientific Purposes" (Kopie beskikbaar by S.A. Nasionale Buro van Standaarde.  'n CD is ook beskikbaar te Onderstepoort in die Jotello F Soga biblioteek.