University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studentelewe

Studentelewe

Kuns & Kultuur

Talentvolle studente kan betrokke raak by ‘n groot aantal diverse kulturele organisasies en aktiwiteite op kampus. Die Universiteit se eie simfonie-orkes, verskeie kore, filmfeeste, sêrenadekore, letterkundekompetisies, die jaarlikse Ienkkonsert en vele ander gebeurlikhede, beantwoord aan studente se kultuurbehoeftes.
 
Meer as ‘n kwartmiljoen mense woon jaarliks konserte en ander aktiwiteite in die teaters en sale van die Universiteit by waar plaaslike en internasionale kunstenaars optree. 

Vir meer spesifieke inligting, sien UP Kunste.