University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof Rangan Gupta

Exceptional Young Researchers Award

Toekenning vir Uitnemende Jong Navorsers

Prof Gupta is mede-professor in die Departement Ekonomie. Sy akademiese belangstellings is monetêre teorie en beleid,
besigheidsiklusse en tydreeks-ekonometrie.
Van sy artikels het in belangrike publikasies
soos die International Economics and
Finance Journal, International Economic
Journal, Journal of Economics and Business,
International Journal of Economic
Research, South African Journal of Economics
en South African Journal of Economic
and Management Sciences verskyn.
Prof Gupta is lid van die Ekonomiese Vereniging
van Suid-Afrika (ESSA), die Vereniging
vir Ekonometrie in Afrika (AES),
die Afrika-instituut vir Ekonomiese Modellering
(AFRINEM) en Ekonomiese Navorsing
Suid-Afrika (ENSA).

 /sitefiles/Image/Achievers Galllery/Gupta.jpg

   
Prof Gupta is an associate professor in the
Department of Economics. His academic
interests are monetary theory and policy,
business cycles and time series econometrics.
His work has appeared in many
major publications, including International
Economics and Finance Journal, International
Economic Journal, Journal of Economics
and Business, International Journal
of Economic Research, South African Journal
of Economics and South African Journal
of Economic and Management Sciences.
Prof Gupta is a member of the Economic
Association of South Africa (ESSA), the
African Econometric Society (AES), the
African Institute for Economic Modelling
(AFRINEM) and Economic Research Southern
Africa (ERSA).