University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof Angel Plastino

Exceptional Achievers Award

Toekenning vir Uitnemende Presteerders

Prof Plastino is ’n professor in die Departement
Fisika en het sy doktorsgraad in
Astronomie aan die Universidad Nacional
de La Plata, Argentinië verwerf. Sy navorsingsbelangstellings sluit die inligtingfisika,
die grondslag van kwantummeganika
en die teorie van kwatumverwikkeling
in. Hy het al meer as 127 navorsingsartikels
in internasionale wetenskaplike vaktydskrifte
gepubliseer en is meer as 1379
keer in hierdie publikasies aangehaal. Twee
van sy navorsingsreferate is op die lys van
top-tien artikels wat vanaf 1993 tot 2003
die meeste in die vaktydskrif Physica aangehaal
is. Hy het opgetree as genooide
spreker by verskeie internasionale wetenskaplike konferensies. Dit is die tweede
keer dat hy die Toekenning vir Uitnemende
Presteerders ontvang.

 /sitefiles/Image/Achievers Galllery/plastino.jpg

   
Prof Plastino is a professor in Physics and
obtained his PhD in Astronomy from the Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Some of his research interests include the
physics of information, foundations of quantum
mechanics and the theory of quantum
entanglement. He has published more
than 127 research articles in international
scientific journals and has 1 379 citations in
these journals. Two of his research papers
are on the list of the 10 most cited articles in
the journal Physica in the decade between
1993 and 2003. He has been an invited
speaker at various international scientific
conferences. This is the second time
that he has received an Exceptional
Achievers Award.