University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Meer oor UP

Prof Johan Joubert

Exceptional Achievers Award

Toekenning vir Uitnemende Presteerders

Prof Joubert is Hoof van die Groep vir
Elektromagnetisme in die Departement
Elektriese, Elektroniese en Rekenaar-
Ingenieurswese. Sy primêre navorsingsveld
is antenna-samestellings, met spesifieke
bydraes in golfleier-gleufsamestellings,
sintese-prosedures, mikrostrookantennes
en CPW-gleufsamestellings. In 2006 verwerf
prof Joubert ’n Erasmus Mundus
Scholar-beurs van die MERIT-konsortium
vir navorsing oor UWB-antennes aan die
Universiteit van Karlsruhe in Duitsland. Hy
is ’n lid van die Instituut van Elektriese en
Elektroniese Ingenieurs (IEEE) en is ’n geregistreerde professionele ingenieur by die
Ingenieursraad van Suid-Afrika (ECSA). Dit
is die derde keer dat prof Joubert die Toekenning
vir Uitnemende Presteerders ontvang.
Hy het ’n B2-gradering van die NRF.

 /sitefiles/Image/Achievers Galllery/joubert johan.jpg

   
Prof Joubert is Head of the Electromagnetism
Group in the Department of Electrical, Electronic and Computer Engineering.
His main research area is antenna
arrays, with specific contribution in slotted
waveguide arrays, array synthesis techniques,
patch radiators and CPW slot arrays.
In 2006 Prof Joubert received an Erasmus
Mundus Scholar scholarship from the MERIT
consortium for research on UWB antennas
at the University of Karlsruhe in Germany.
He is a member of the Institute of Electrical
and Electronical Engineers (IEEE) and
is a registered professional engineer with
the Engineering Council of South Africa
(ECSA). This is the third time that Prof Joubert
has received an Exceptional Achievers
Award. He is a B2-rated NRF researcher.