University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Ekonomie

Publikasies, publikasies, publikasies


Gelaai op 15 Februarie 2011

Agt artikels is gedurende die tydperk Oktober, November en Desember 2010 deur die personeel van die Departement Ekonomie gepubliseer.

Die outeurs sluit Rangan Gupta, mede-outeur van 4 artikels, Ruthira Naraidoo, mede-outeur van 3 artikels, Niek Schoeman, mede-outeur van 1 artikel en Reneé van Eyden wat mede-outeur van 1 artikel is in. Manoel Bittencourt se bydrae is 'n solo-publikasie.

Van die 8 artikels is 'n indrukwekkende 75% in internasionaal geakkrediteerde tydskrifte gepubliseer.

Baie geluk aan die Departement van Ekonomie!Bookmark this page: