University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Ou-Testamentiese Wetenskap

Meer oor ons

Die Departement Ou-Testamentiese Wetenskap het ‘n invloedryke en gevestigde rekord van prestasies tot dusver waaraan meer as een kerklike tradisie help bou het. Die bydraes van proff B Gemser, A van Selms, JA Loader, B Oberholzer, AP Breytenbach, AH van Zyl and WS Prinsloo in hul Ou Testamentiese spesialisvelde is welbekend. Die Departement is nasionaal en internasionaal bekend om sy sterk tradisie in bybelse eksegese.

Die Departement dra ook op verskeie maniere by tot die teologiese ondernemings van die Fakulteit Teologie en die groter vakkundige gemeenskap. Dit sluit in voorsitterskap van die Ou Testament-vereniging van Suid-Afrika (OTSSA) die laaste 13 jaar, voorsitterskap van die Redakteursforum vir Teologiese en verwante vaktydskrifte in Suid-Afrika (laste ses jaar), aanbieding van die wêreldbekende eksegetiese ProPent en ProPsalm-seminare (laaste 13 jaar), verteenwoordiging in een van die wêreld se bekende Bybelverklaringreekse (HCCOT), redigering van ‘n nasionale teologiese vaktydskrif, betrokkenheid by nasionale Bybelvertalings deur BSA, en 5 internasionale boeke oor Pentateug- en Psalm-temas (laaste 10 jaar). Personeellede van die Departement is ook betrokke in die Universiteit en Fakulteit se bestuurstrukture en in die Godsdiensstudiesprogram van die Fakulteit.