University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Kerkgeskiedenis en Kerkreg

'n Nuwe boek deur prof Graham Duncan bekendgestel


Gelaai op 22 Februarie 2012Prof Duncan het sy nuutste boek, getiteld "The native school that caused all the trouble: a history of the Federal Theological Seminary of South Africa", in Februarie 2012 bekendgestel.

Die epiloog van prof Duncan se nuwe publikasie aangaande die boek se inhoud:

Die Federale Teologiese Seminarie van Suider-Afrika (Fedsem) is in 1963 gestig na die sluiting van ’n aantal kerklike kolleges waar predikante van die sogenaamde Engelstalige kerke opgelei is. Die Seminarie het 'n onstuimige geskiedenis gehad as gevolg van sy teenkanting teen apartheid. Tog was dit die enigste suksesverhaal in die ekumeniese beweging van Suid-Afrika en het dit geleerdes van oor die wêreld gelok.

Innoverende bydraes van die instansie het Swart Teologie ingesluit, wat voortgespruit het uit die Swart Bewussynsbeweging, asook ‘n deelnemende model van onderrig. Fedsem het in 1993 op die vooraand van Suid-Afrika se oorgang na demokrasie gesluit. Teen daardie tyd was universiteite toeganklik vir studente van alle rasse en kerke was ten gunste van universiteitsopleiding vir hul studente. Die ondergang van Fedsem dien ​​egter as getuienis van ons onvermoë om as kerke saam te werk in die nuwe Suid-Afrika.Bookmark this page: