University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
About UP

Prof C.H. Scholtz

(1951 - )

Prof Clarke Henry Scholtz was hoof van die Universiteit van Pretoria se Departement Entomologie en later ook van dieDepartement en Entomologie. Hy is tans ‘n professor in die Departement Dierkunde en Entomologie. Prof Scholtz fokus veral op navorsing oor die ‘biosistematiek’ van die Scarabaeoidea (miskruiers). Dit sluit die taksonomie, stamgeskiedenis, algemenebiologie, evolusie, ekologie, fisiologie en bewaring van dié groep, wat een van die grootste en uiteenlopendste in die klas Coleoptera is en uit 13 families bestaan, in. Prof Scholtz is gebore in Botswana. Hy het sy studies in 1972 by UP begin en syBSc(Hons) in Dierkunde en Entomologie in 1976 behaal. Die daaropvolgende jaar het hy sy MSc-graad (Entomologie) voltooi en in 1980 sy PhD (Entomologie). In 1975 het hy ‘n pos as navorsingsassistent in die Departement Entomologie by UP aanvaar.In 1980 word hy aangestel as dosent in hierdie departement en in 1987 word hy bevorder tot professor. In 1989 word hy hoof van die Departement Entomologie en in 1994 hoof van Dierkunde en Entomologie. Hy beklee laasgenoemde pos tot in 2002.Sedert 2003 is hy ‘n professor in die departement. Hy is ‘n lid van die American Coleopterists Society, die European Association of Coleopterology en die Dierkunde Vereniging van Suider-Afrika. Hy is ook ‘n genoot van die Royal Entomological Society,stigterslid en President (2000) van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Sistematiese Biologie en was ook President van die Entomologiese Vereniging van Suider-Afrika (1992, 1995). Hy het ‘n A-gradering van die National Research Foundation (NRF).Prof Scholtz het verskeie pryse vir sy navorsing ontvang, insluitende die Dozor and Friends of Ben Gurion-toekenning vir navorsing wat deur die Ben Gurion-universiteit in Israel aanhom toegeken is, die British Council Travel Award, UP se Uitnemende Presteerder- en
Kanselierstoekenning en die Overseas Development Agency Visitorship Award. Prof Scholtzis die outeur of mede-outeur van meer as 150 wetenskaplike artikels in geakkrediteerde joernale, vier boeke en het ook vier hoofstukke tot boeke bygedra.

 /sitefiles/Image/leading_minds/CH_Scholtz.jpg
   
Prof Clarke Henry Scholtz was head of the University of Pretoria’s Department ofEntomology and Zoology, and later of the Department Entomology. He is currently a professor in the Department of Zoology and Entomology. Prof Scholtz’s research is directedat the ‘biosystematics’ of the Scarabaeoidea (dung beetles) – one of the largest and most diverse groups within the order Coleoptera, which includes 13 families — and includes taxonomy, phylogeny, general biology, evolution, ecology, physiology and the conservation of the group. Prof Scholtz was born in Botswana. He arrived at UP in1972 to take up his BSc (Hons) degree in Zoology and Entomology, which he completed in 1976, followed by his MSc degree (Entomology) a year later and eventually his PhD (Entomology) in 1980. In 1975, he joined the Department of Entomology as aresearch assistant. In 1980 he was appointed as a lecturer in this department, working his way up the ladder. He was promoted to professor in 1987, head of Entomology in 1989 and head of Zoology and Entomology in 1994. He retained this position until2002. Since 2003 he has been a professor in the Department of Zoology and Entomology. He is a member of the American Coleopterists Society, the European Association of Coleopterology, the Zoological Society of southern Africa and a fellow of theRoyal Entomological Society. He was a founder member and President (2000) of the Southern African Society for Systematic Biology, and has been President of The Entomological Society of southern Africa (1992, 1995). He is a National ResearchFoundation (NRF) A-rated scientist. Prof Scholtz has won numerous awards for his research, including the Dozor and Friends of Ben Gurion Award for research from the Ben Gurion University in Israel, the British Council Travel Award, the UP ExceptionalAchiever and Chancellor’s awards and the Overseas Development Agency Visitorship Award. Prof Scholtz has authored or co- authored more than 150 scientific articles in peer-reviewed journals, four books and contributed four chapters in books.