University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studenteverblyf

ALGEMENE NAVRAE

Wat is die verskil tussen ’n inisiasieprogram en ’n oriënteringsprogram?
Volgens www.dictionary.com is inisiasie die metode of seremonie by wyse waarvan ’n persoon aan ‘n gemeenskap bekendgestel word; toelating tot ’n georganiseerde liggaam; en veral die rite wat gevolg word tydens toelating tot ’n geheime vereniging of orde. Daarteenoor word oriëntasie
omskryf as ’n inleiding om ’n persoon te help om by ’n nuwe omgewing, nuwe aktiwiteite, ens aan te pas. In ons koshuise oriënteer ons eerstejaarstudente om hulle te help om by hul nuwe leefomgewing aan te pas.

Is daar ’n balans tussen die akademiese en die koshuis-/studentelewe?
Ja, daar is beslis ’n balans en slegs jy kan dié balans daarstel. Daar sal van jou verwag word om as ’n verteenwoordiger van jou koshuis aan bepaalde aktiwiteite deel te neem. Jy moet egter altyd onthou dat niks verpligtend is nie en dat die verwerwing van ’n graad jou einddoel hier is.


Watter soort ondersteuning kan ek as ’n eerstejaarstudent van die Universiteit verwag?
Afhangende van die aard van die probleme wat ervaar word, bied die Universiteit van Pretoria verskeie soorte ondersteuning aan studente. Enkele hiervan is:
 • UP se 24-uur Operasionele Bestuursentrum: hul kan in verband met enige probleem gekontak word. Indien hul jou nie kan help nie, sal hul jou na die regte mense verwys.
 • UP Studente-ondersteuning: hierdie sentrum bied die volgende dienste: ’n 24-uur-krisislyn, emosionele, akademiese en geestelike ondersteuning, berading met betrekking tot studentegesondheid en ’n eenheid vir studente met spesiale behoeftes.
 • Die Koördineerder: Studente-ondersteuning – hierdie diens word veral tot die beskikking van koshuisinwoners gestel om hulle te ondersteun en te help met probleme wat hulle mag ondervind.
 •  
Watter aktiwiteite is beskikbaar?
As ’n inwoner van’n koshuis sal jy verseker kennis maak met al die aktiwiteite wat die Universiteit bied. Jy kan by STUKU (die Kultuurkomitee) of die Joolkomitee aansluit, aan verskeie sportsoorte en ander ontspanningsaktiwiteite deelneem, by een van die kore aansluit, as ’n joernalis by Perdeby (die kampus se studentekoerant) werk of aansoek doen om ’n platejoggie by TuksFM te word, om maar enkele van die vele beskibare moontlikhede te noem.


Wat is die verskil tussen ’n formele en ’n informele koshuis?
Benewens die nagraadse koshuise is daar slegs een informele koshuis op ons Hatfieldkampus, naamlik TuksVillage. As ‘n TuksVillage inwoner word daar nie van jou verwag om aan jool-,kulturele-of sportaktiwiteite in koshuisverband deel te neem nie. Inwoners van enige ander (formele) koshuise kan versoek word om as verteenwoordigers van hul koshuise aan studente-aktiwiteite deel te neem.


Hoe moet ek die nodige reëlings tref om maaltye by my koshuis te geniet?
Elke koshuis beskik oor ’n eetsaal binne of naby die koshuisgebou. Maaltye word sewe dae per week bedien. Koeldranke en ander versnaperings word ook in die eetsale te koop aangebied. Jy kan vir alle maaltye en bykomende items betaal deur van jou voorafgelaaide studentekaart gebruik te maak.


Wat mag ek saam met my bring wanneer ek my intrek in ’n koshuis neem?
Elke kamer in die koshuis bevat die volgende: bed, matras, boekrak, lessenaar, stoel, klerekas (met rakke en hangplek) en ’n spieël.

Let wel: Slegs beddens met ’n breedte van 91 cm word toegelaat. Enige versoek om toegelaat te word om ’n groter bed in ’n kamer te plaas, sal slegs deur TuksRes oorweeg word indien dit weens gesondheidredes vereis word en vergesel word van ’n aanbeveling deur gesondheidspraktisyn.
 
Ander items wat in studente se kamers toegelaat word:
 • Persoonlike breekware en eetgerei
 • Eie gordyne (’n gordynspoor is in elke kamer aangebring)
 • Waaiverwarmer of ’n 7-fin olieverwarmer
 • Radio
 • Leeslamp
 • Strykplank en elektriese strykyster
 • 1.5 l elektriese ketel
 • Tweesny-wiprooster
 • Rekenaar en drukker
 • Mikrogolfoond (hoogstens 23 l)
 • Yskas (hoogstens 120 l)
Items wat nie in studente se kamers toegelaat word nie:
 • Stowe van enige aard
 • Elektriese braaipanne en soortgelyke items
 • Gasbraaitoestelle
 • Oopstaaf/elementverwarmers
 • Lugversorgingstoestelle
 • “Snackwich”/elektriese toebroodjieroosters 
Let wel: Indien enige van bogenoemde items in kamers aangetref word, sal dit gekonfiskeer word.