University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Voornemende studente

Jaarboeke 2006

 • Algemene Regulasies en Inligting                                                                           352kb
 • Institutionele Inligting                                                                                                 142kb
 • Geesteswetenskappe (Voorgraads)                                                                     1054kb
 • Geesteswetenskappe (Nagraads)                                                                          868kb
 • Natuur- en Landbouwetenskappe                                                                         1424kb
 • Regsgeleerdheid                                                                                                        309kb
 • Teologie                                                                                                                        431kb
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe                                                                 602kb
 • Veeartsenykunde (slegs in Engels)                                                                        378kb
 • Opvoedkunde                                                                                                              717kb
 • Gesondheidswetenskappe                                                                                     906kb
 • Ingenieurswese                                                                                                         579kb
 • Bou-omgewing                                                                                                           398kb
 • Inligtingstegnologie                                                                                                   713kb
 • Mamelodi Kampus                                                                                                  1297kb