University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Regsgeleerdheid


Die Fakulteit bied een voorgraadse program aan, naamlik die LLB. Die program berei studente voor vir die regsprofessie en verskeie ander velde. Die LLB is die basiese vereiste vir toelating tot die regsprofessie. Na voltooing van sêkondere opleiding, mag studente wat kwalifiseer dadelik inskryf vir LLB, of daarvoor registreer na die voltooiing van ‘n BComm (Regte) of BA (Regte) of enige ander graad.

Gedurende die eerste jaar ontvang studente n basiese bekendstelling aan die Suid-Afrikaanse regstelsel. Klem word geplaas op die ontwikkeling van vaardighede, veral taalvaardighede en rekenaargeletterdheid. Studente neem ook n addisionele nie-regsvak om blootstelling tot n wye spektrum onderwerpe te verseker.

Gedurende die volgende drie jaar word al die kernaspekte van die reg behandel. Die Fakulteit is trots op sy stewige fondasie in Kommersiële Reg, wat vanselfsprekend baie belangrik is vir diegene wat die korporatiewe wêreld wil betree.

Twee eienskappe onderskei die TuksRegte vierdejaar van ander LLB-programme in die land. Behalwe vir voorgeskrewe vakke, word studente toegelaat om keusevakke in hul finale jaar te neem om hul belangstelling uit te brei en nuwe velde te verken.

Daar is 28 keusevakke beskikbaar, wat velde so uiteenlopend soos Reg en die Gemeenskap, Omgewingsreg, Transnasionale Besigheidsreg en Kuberreg insluit. Daar word ook van studente verwag om
n onafhanklike navorsingsprojek (skripsie), wat as deel van n seminaar aangebied moet word, te voltooi.

Die Regsfakulteit word wyd erken as 'n leier op die gebied van nagraadse programme. Die LLM- en LLD-programme wat by die Fakulteit aangebied word stel studente in staat om in hul gekose velde te spesialiseer deur interaksie met kenners op 'n gevorderde vlak.

 

 

/sitefiles/Image/47/55/05_eyescape_.bmp