University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Belasting

Eksterne evaluasie

Deur Hettie Terblanche

Gelaai op 15 Maart 2012

Die Departement Belasting se aktiwiteite en prestasies is van 27 tot 29 Februarie 2012 ekstern geŽvalueer deur prof Peter Surtees van UKS, prof Amanda Singleton van NMMU, prof Chris Evans van die Universiteit van Nieu-Suid-Wallis, AustraliŽ en prof Kevin Holland van die Universiteit van Southampton.

Die evaluasie is afgesluit met openbare lesings wat op Maandag 5 Maart 2012 aangebied is. Prof Evans se lesing het gehandel oor “Reviewing the Reviews: A Comparison of Recent Tax Reform Proposals in Australia, the United Kingdom and New Zealand” en prof Holland het gepraat oor “Taxation influences upon the market in venture capital trust stocks: theory and practice”. 

Prof Chris Evans Pof Kevin Holland Prof Amanda Singleton Prof Peter Surtees


Bookmark this page: