University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Belasting

Voortreflike medalje vir die beste referaat

Deur Hettie Terblanche

Gelaai op 18 April 2012

Agter van link na regs: Dr Phil Lignier (University of Tasmania), prof Michael Walpole (ATAX, University of New South Wales Australia), Me Sam Murugan (SARS), prof Chris Evans (ATAX, University of New South Wales Australia)
Agter van link na regs: Dr Phil Lignier (University of Tasmania), prof Michael Walpole (ATAX, University of New South Wales Australia), Me Sam Murugan (SARS), prof Chris Evans (ATAX, University of New South Wales Australia)

Sharon Smulders van die Departement Belasting het die voortreflike Cedric Sandford-medalje vir die beste referaat by die ATAX 10de Internasionale Belastingadministrasie-konferensie ontvang, wat van 2 tot 3 April 2012 deur die Australiese Sakeskool in Sydney, AustraliŽ aangebied is.

Die titel van die dokument was “Tax compliance costs for the small business sector in South Africa – establishing a baseline.”

Die navorsing het deel gevorm van ’n internasionale navorsingsprojek oor vier lande – Australië, Kanada, Suid-Afrika en die VK – wat die uitwerking van belastingbetaling op die kleinsakesektor geëvalueer en vergelyk het. Sharon Smulders was verantwoordelik vir die Suid-Afrikaanse been van die projek, wat ’n empiriese studie behels het met die primêre doel om die koste van belastingbetaling deur kleinsakeondernemings in Suid-Afrika te meet en om ’n grondlyn vas te stel waarteen toekomstige studies en verbeteringe aan die belastingstelsel gemeet kan word.

Die studie het ook tussen belastingbetalingsaktiwiteite en kern rekeningkundige aktiwiteite onderskei om sodoende die bestuursvoordele van belastingbetaling te identifiseer. Dit het ook ondersoek ingestel of verskeie Suid-Afrikaanse kleinsake-belastingtoegewings as suksesvol beskou word in hul doel om die belastingbetalingslas te verlig.

Die resultate van die studie is aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID/SARS) voorgelê. Daar voorlegging het aangedui dat die navorsing SAID sal help om die uitwerking van belastingbetaling voor en na die implementering van spesifieke belastinghervormings te vergelyk. Hierdie vergelyking kan ook as ’n basis dien vir die meting van SAID se vordering met die verlaging van kleinsakeondernemings se transaksiekostes. Die internasionale samewerking sal verder vir SAID en die kleinsake-belangegroepe help om hulself teen ander lande te meet en uit hul suksesse en mislukkings te leer.

Die internasionale samewerkende status van die navorsing sal die Departement Belasting asook die Universiteit van Pretoria se navorsingsuitsette en internasionale profiele versterk. Dit sal ook die Universiteit se impak op ekonomiese en sosiale ontwikkeling bevorder, aangesien die navorsing in opdrag van SARS gedoen is en op topvlak deur hulle gebruik word waar gepaste hervormings gemaak en besluite geneem word om die las vir die kleinsakesektor in Suid-Afrika te verlig, ’n sektor wat van kardinale belang is vir werkskepping – die enkele mees omvattende doelwit van die Suid-Afrikaanse regering se “Nuwe Groeiplan”.Bookmark this page: