University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Belasting

Visie 

Die Departement Belasting streef daarna om uitnemendheid in belasting te bereik op die gebied van:  

  • onderwys;
  • navorsing.

Missie 

As nasionale leier streef die Departement Belasting daarna om internasionaal erken te word deur:  

  • die hoogste kwaliteit formele en navorsingsprogramme aan te bied;
  • aangebied deur die vaardigste lektors;
  • met die toepassing van innoverende, inspirerende onderrigmetodes.