University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Belasting

Welkom by die Departement Belasting

Die Departement Belasting is in 2001 gevestig om die dissipline van belasting te ontwikkel, om bydraes te maak tot verskillende professionele programme en om op navorsing en nagraadse studies te fokus.

Die fokus van die Departement Belasting is op die opleiding van studente om belastingspesialiste te word en om 'n bydrae tot die opleiding van geoktrooieerde rekenmeesters, interne ouditeurs en finansiële bestuurders te maak. Die Departement doen ook navorsing in verskeie velde van belasting en verwante dissiplines. 

 

Nuus

Sukses in Londen - 23/09/2014
Vanaf Departement Belasting

Prof Theuns Steyn en me Hanneke du Preez het in September die drie en twintigste Netwerkkonferensie vir Belastingnavorsing by die Universiteit van Roehampton in Londen, in die Verenigde Koninkryk, bygewoon. Die konferensie is saamgestel uit Ďn doktorale kollokwium op 3 September, gevolg deur Ďn hoofkonferensie op 4 en 5 September waartydens agtien referate aangebied is.

[Lees Meer]


Kyk asb na ons webwerf vir belangrike inligting en gereelde opdaterings
http://taxattuks.weebly.com

Tax@Tuks Golf Dag


Minister van Finansies Pravin Gordhan 
2014 Begrotingsrede Hoogtepunte Lees meer  

         
Waardevolle bron van inligting vir studente, dosente en skrywers in die veld van Rekeningkunde, Belasting, Regsgeleerdheid en Menslike Hulpbronne.