University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Faculty of Law

UP Press Highlights for 23 November 2010


Posted on 23 November 2010

BEELD: "Kommer oor jong regslui se gebreke"

"Die Law Society of South Africa (LSSA) het gister sy ernstige kommer uitgespreek oor jong regsgekwalifiseerdes se “ongeletterdheid” en “algemene gebrek aan vaardighede”.

Read the article online:
 


Bookmark this page: