University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Regsgeleerdheid

AfricLaw.com blog voorsien ín forum vir almal wat in die regstaat en die rol van regspleging in Afrika belang stel

Deur Kenneth Sithebe

Gelaai op 10 Mei 2012Lede van die Universiteitsgemeenskap wat in Afrikasake belang stel, word uitgenooi om deel te neem aan die AfricLaw-blog wat onlangs as ín gesamentlike projek van die Instituut vir Internasionale Reg en Regsvergelyking in Afrika (ICLA) en die Menseregtesentrum (CHR) van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Regsgeleerdheid geloods is.

AfricLaw dek alle regsaspekte wat op Afrika van toepassing is, hetsy plaaslik, kontinentaal of internasionaal. Almal met ’n belangstelling in die reg is welkom om aan die gesprek deel te neem -akademiese regsgeleerdes, studente, navorsers, internasionale en plaaslike staatsamptenare, lede van wetgewende liggame, politici, regspraktisyns, regters en leke - trouens enigeen wat in die reg belang stel.

AfricLaw skep ’n ruimte waar substantiewe aspekte van regspleging bespreek en menings gevorm kan word, waar inligting gedeel kan word deur mense wat in Afrika woon of van Afrika afkomstig is, trouens enigeen wat hoegenaamd daarin belang stel om deel te neem. AfricLaw skep ook ’n ruimte vir kommentaar deur mense van Afrika oor die ontwikkeling van die reg en regspleging elders in die wêreld.
 
Die oogmerk van AfricLaw is om deur ingeligte en betrokke gesprekvoering by te dra tot die versterking van Afrika se kapasiteit in regspleging. In die vorm van ’n blog, het hierdie forum die voordeel van onmiddellike toeganklikheid vir interaksie in ’n ruimte sonder geografiese grense, wat lang reise onnodig maak. Die doel is egter nie om ander inisiatiewe soos vaktydskrifte, boeke en professionele liggame te vervang nie, maar eerder om die rol wat hulle speel aan te vul en te onderskraag.
 
Van die jongste plasings wat op www.africlaw.com beskikbaar is, is die volgende:
  • Ivy Kihari bespreek die skeiding van magte in haar bydrae getitel‘Leading the way for other African judiciaries: A Kenyan case study’. Die artikel is ’n huldeblyk aan die regsplegende gesag in Kenia vir hul onwilligheid om deur die uitvoerende gesag beïnvloed te word in die hantering van die lasbrief wat deur die Internasionale Kriminele Hof vir die inhegtenisneming van die Soedannese president, Omar al-Basir, uitgereik is.
  • Charles Ngwena van die Universiteit van die Vrystaat beskou die kwessie van onveilige aborsies in die konteks van menseregte in sy bydrae getitel ‘Using human rights to combat unsafe abortion: What needs to be done?’. Hy haal statistiek van die Wêreldgesondheidsorganisasie aan van 47 000 sterftes wat deur onveilige aborsies veroorsaak is, waarvan 62% in Afrika voorgekom het. Ngwena stel voor dat daar ’n paradigmatiese verskuiwing nodig is in die regulering van aborsie — onder meer dekriminalisering.
  • Wabande Fabgaboda se artikel, ‘South Sudan, uti possidetis rule and the future of statehood in Africa’, handel oor die gevolge van die afbakening van grense in Afrika tydens die koloniale era en die gevolge daarvan soos onlangs na vore gekom het met die afskeiding van Suid-Soedan. Hy bespreek die geskiedenis en lewensvatbaarheid van partisie in Afrika.
  • Ayalew Assefa neem die besluit van die African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child oor die ontkenning van die regte van Nubiese kinders in Kenia onder die loep en stel die vraag of daar tekortkominge in die Komitee se verslag oor die aangeleentheid is.
AfricLaw poog daarna om die blog tweeweekliks by te werk. Bydraes is welkom. Regstreekse bydraes en navrae kan aan blog@africlaw.com gerig word.


Bookmark this page: