University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Korporatiewe Kommunikasie & Bemarking

Kommunikasie en Bemarking

 Die Kommunikasie en Bemarking-afdeling van KK&B is vir die implementering van die Universiteit se strategiese korporatiewe bemarkingsplan verantwoordelik. Hierdie plan word uitgevoer deur middel van n' geïntegreerde bemarking kommunikasieprogram wat die volgende insluit:

Interne kommunikasie

Interne kommunikasie fokus op personeel en studente deur middel van kommunikasiekanale soos kampusnuus, kampuswye e-pos en die studente se gekoppelde stelsel.
Klik hier vir kampusnuus

Publikasies

KK&B is vir n' verskeidenheid publikasies verantwoordelik, onder andere die Tukkie en Tukkievaria, sowel as n' reeks korporatiewe verslae.

Jaarverslag
UP in a Nutshell”
Navorsingsverslag

Mediaskakeling

Die Universiteit van Pretoria kommunikeer met interne en eksterne gehore oor die Universiteit se aktiwiteite. Mediavrystellings word gereeld oor akademiese, navorsings- en gemeenskapbetrokkenheidaktiwiteite uitgereik.
 

Mediavrystelling

Klik hier vir media vrystelling

Speeches

Klik hier vir toesprake

Webwerf


Die webafdeling bied ondersteuning aan die UP-gemeenskap deur middel van programmering en onderhoud van die webwerf (www.up.ac.za).
Die administrasie van die webwerfinhoudbestuurders
Die voorsiening van HTML- en inhoudbestuurstelsel (CMS) -handboeke vir die webwerfinhoudbestuurders
Opdatering (maar nie opspoor van bronne nie) van inhoud oor die areas van die webwerf waarvoor daar nie inhoudbestuurders toegeken is nie
Vir meer inligting klik asb

Handelsmerkbestuur

Die Kommunikasie- en Bemarkingsafdeling bied advies en leiding ten opsigte van die volgende: die toepaslike gebruik van UP se handelsmerk;
die ontwerp en publikasie van brosjures, plakkate en/of pamflette vir gebruik by promosie- en inligtingsaktiwiteite.
Vir meer inligting klik asb

Kontak ons

Isabel de Necker, Senior Kommunikasiebestuurder

Jimmy Masombuka, Interne Skakelpraktisyn

Marissa Greef, Publikasies

Emmerentia Nel, Webredakteur
of webhelp@up.ac.za

Nicolize Mulder, Mediaskakelpraktisyn

Sanku Tsunke, Mediaskakelbeampte

Petronella Khwane, Handelsmerkbestuurder
of branding@up.ac.za

Buyisiwe Nkonyane, Administratiewe Beampte