University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Natuur- & Landbouwetenskappe

Departemente in die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe

                             

Die Fakulteit bestaan uit 17 departemente wat in hoogs tersaaklike programme spesialiseer in die Biologiese, Wiskundige, Fisiese en Landbou- en Voedselwetenskappe.

Al die departemente is hieronder alfabeties gelys en daar is ook 'n skakel na elk van die verskillende departemente se webbladsye.