University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Handelsreg

Welkom by die Departement Handelsreg

Die Departement Handelsreg is die grootste Departement in die Fakulteit Regsgeleerdheid en het agtien voltydse dosente. Die Departement het ‘n trotse tradisie van uitstekende onderrig en navorsing. Ses lede van die Departement het LLD-grade. Talle personeellede word op nasionale- en internasionale vlak as uitstekende navorsers en dosente erken. Van ons personeellede dien op wetgewende en redaksionele rade en talle word as spesialiste in hulle betrokke velde erken.

 

As deel van die Departement se visie om goed-afgeronde individue voor te berei wat ‘n aktiewe rol in die kommersiële wêreld kan speel, bied die Departement ‘n wye reeks vakke en kursusse op beide voorgraadse- en nagraadse vlak aan.

 

Die Departement is uniek aangesien dit die enigste department in die Fakulteit is wat nie alleen aan regstudente onderrig verleen nie, maar ook aan studente uit verskeie ander fakulteite, soos die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingstegnologie.


Die Departement is met reg trots op sy LLM-kursusse. ‘n Aansienlike getal Meesterstudente skryf in vir programme soos Handelsreg, Korporatiewe Reg, Arbeidsreg en Belastingreg. Die Departement is ook trots op die feit dat dit oor die vermoë beskik om LLD-studente in meeste van die spesialisgebiede in die veld van Handelsreg te kan bedien.

Die Departement bevorder ook die idee van voortgesette regsopleiding deur die aanbieding van ‘n aantal kort kursusse wat aangebied word oor aspekte van die Nasionale Kredietwet, Mededingingsreg, Dissiplinêre verhore by die werkplek, Arbeidsreg en Insolvensiereg.

 
 

Nuus

Deals course - Faculty of Law and Webber Wentzel innovate and collaborate - 07/04/2014
Vanaf Departement Handelsreg

On 28 and 29 February 2014, the Faculty of Law of the University of Pretoria in association with Webber Wentzel presented a pilot Deals Course to the undergraduate Securities Law (LOC 410) elective students and postgraduate Corporate Law students. The module, International Take-overs and Reorganisations (TOR 802), constitutes a core module in the Facultyís acclaimed Masters in Law (Corporate Law) programme.

[Lees Meer]

Oproep vir referate - Universiteit van Pretoria Internasionale Verbruikersbeskermingsreg Konferensie (UPICLC): 25 tot 27 September 2014 - 27/01/2014
Vanaf Departement Handelsreg

Die Departement Handelsreg aan die Universiteit van Pretoria bied 'n internasionale verbruikersbeskermingsreg konferensie aan wat sal fokus op relevante internasionale en nasionale ontwikkelings in die velde van verbruikerskredietreg en verbruikersbeskermingsreg. Die doel is om 'n platform te skep waar inligting en kennis uitgeruil kan word om verdere ontwikkeling in hierdie gebiede van die reg te verbeter en te stimuleer.

[Lees Meer]