University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Fakulteitsnuus (Argief)

Navorsingsfokus: wesensverdienste vul IFRS-verdienste aan
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 03 Jun 2014

Volgens navorsing wat deur prof Elmar Venter van die Universiteit van Pretoria en medenavorsers prof David Emanuel en prof Steven Cahan van die Universiteit van Auckland gedoen is, verskaf wesensverdienste, vanuit ’n waardasie-oogpunt beskou, ’n beter meting van maatskappyprestasie vergeleke met die beginsels van Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk (AARP)-verdienste, soos Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFVS)-verdienste.

[Lees Meer]

Nog NNR-gegradeerde navorsers in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 30 May 2014

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is trots om aan te kondig dat nog drie personeellede onlangs by die groep NNR-gegradeerde navorsers in die Fakulteit aangesluit het. Dit beteken dat die Fakulteit tans kan spog met 19 Nasionale Navorsingsraad-gegradeerde navorsers. Die drie nuutste NNR-gegradeerde navorsers is Prof Manoel Bittencourt, Prof Deon Meiring en Prof Ruthira Naraidoo.

[Lees Meer]

Personeellede ontvang toekennings
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 30 May 2014

Die Universiteit van Pretoria bring hulde aan die volgehoue pogings van akademiese personeel deur middel van UP se die jaarlikse Akademiese Toekennings. Drie personeellede van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is by die seremonie vereer vir uitstekende prestasie in navorsing en onderrig en leer.

[Lees Meer]

Navorsingsfokus: Farmaseutiese verkoopsagente put voordeel uit nie-finansiële motivering
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 14 Apr 2014

“Nie-finansiële motiverings, wat dikwels afgeskeep word, kan hoogs effektief wees om werknemers se produktiwiteit te verbeter,” bevind dr Melanie Wiese en dr Ronel Coetzee van die Universiteit van Pretoria se Departement Bemarkingsbestuur in ’n artikel wat in die Southern African Business Review gepubliseer is.

[Lees Meer]

Navorsingsfokus: Drie redes om Verdienste per Aandeel te bevraagteken
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 19 Mar 2014

Prof Johannes de Wet, medeprofessor by die Universiteit van Pretoria, sę analiste en ander gebruikers van finansiële verslae moet versigtig wees vir die valstrik van gerapporteerde Verdienste per Aandeel (VPA)-prestasie. “’n Betwyfelbare oorbeklemtoning van korttermyn VPA-prestasie lei tot ’n verwronge beeld van ware prestasie,” sę prof De Wet in ’n artikel oor korporatiewe prestasiebestuur.

[Lees Meer]

Navorsingsfokus: persoonlikheid oor etnokulturele groepe in Suid-Afrika: so dieselfde en tog anders
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 04 Mar 2014

So dieselfde en tog anders! Dit is die gevolgtrekking van ʼn navorsingspan met verteenwoordigers van vyf plaaslike en buitelandse universiteite wat in die Journal of Cross-Cultural Psychology gepubliseer is.

[Lees Meer]

Die GRULAC-groep van lande besoek die Fakulteit
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 26 Nov 2013

’n Twee dae lange konferensie, met deelnemers vanuit verskeie Suid-Amerikaanse lande, het gedurende Oktober 2013 by die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe plaasgevind. Die geleentheid is vir die Latyns-Amerikaanse en Karibiese groep (GRULAC) lande en die fakulteite van die Universiteit van Pretoria gehou.

[Lees Meer]

Navorsing wat die mat onder die voete uitpluk
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 25 Jul 2013

Prof Stella Nkomo, Adjunkdekaan: Navorsing en Nagraadse Studies in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en prof Jenny Hoobler, Medeprofessor in Bestuur in die Departement Bestuurstudies, Kollege vir Sake-administrasie aan die Universiteit van Illinois at Chicago in Chicago, Amerika, se referaat by ’n internasionale kongres oor Gelykheid, Verskeidenheid en Insluiting in Athene, Griekeland in Julie 2013, is aangewys as die beste in die afdeling Verskeidenheid en Prestasie.

[Lees Meer]

Personeel en studente vat hande in die Winter-Warm Kombers projek
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 27 Jun 2013

Die personeel en studente van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het weer saamgespan om komberse in te samel vir die 2013 Winter-Warmer kombers projek.

[Lees Meer]

‘n Waarnemende Adjunkdekaan: Onderrig en Leer in die Fakulteit aangestel
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 25 Jun 2013

Prof Niek Schoeman, voorheen van die Departement Ekonomie, is vanaf 1 Julie 2013 as Waarnemende Adjunkdekaan: Onderrig en Leer, aangestel, vir ʼn periode van ses maande.

[Lees Meer]

G20 Jeugforum 2013
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 09 Apr 2013

Verteenwoordigers van die Universiteit van Pretoria gaan aan die G20 Jeugforum 2013 deelneem.

Die G20 Jeugforum, wat van 17 tot 21 April 2013 in St. Petersburg, Rusland gehou word, is die grootste internasionale burgerlike geleentheid wat in 2013 vir jong leiers gereël word en meer as 1 500 jong leiers, studente en akademici, verteenwoordigers van die sakewęreld en regerings neem daaraan deel .

[Lees Meer]

Personeellede van die Fakulteit neem aan konferensie deel
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 31 Jan 2013

Die Universiteit van Pretoria het van 22 tot 24 Januarie 2013 ’n konferensie oor studentetoegang en-sukses aangebied.

[Lees Meer]

Bevorderings in die Fakulteit
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 06 Dec 2012

Die volgende personeellede van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is bevorder:

[Lees Meer]

’n Nuwe leier in die Fakulteit Ekonomiese & Bestuurswetenskappe
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 22 Nov 2012

Professor Stella Nkomo is vir ’n vierjaar-termyn vanaf Januarie 2013 in die posisie van deeltydse Adjunkdekaan, Navorsing en Nagraadse Studies van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aangestel.

[Lees Meer]

Personeel van die Fakulteit Ekonomiese & Bestuurswetenskappe bekroon
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 07 Nov 2012

Die jaarlikse Onderwysinnovasietoekennings van die Universiteit van Pretoria se galageleentheid het op 18 Oktober 2012 plaasgevind.

[Lees Meer]

Nuwe Program in Sake- en Bemarkingsnavorsing
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 06 Nov 2012

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria kondig met trots die loodsing van die splinternuwe GfK Program in Sake- en Bemarkingsnavorsing aan.

[Lees Meer]

Die bekendstelling van die Russell Loubser JSE-prys en die toekenningsfunksie van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe se Dekaanslys
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 03 Sep 2012

Die Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria, prof Cheryl de la Rey en die Dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, prof Elsabé Loots, het ’n funksie aangebied om die Russell Loubser JSE-prys bekend te stel.

[Lees Meer]

'n Goue medalje vir die Fakulteit by die Olimpiese Spele
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 02 Aug 2012

Matthew Brittain, a BCom(Hons) Ekonomie student en John Smith, ‘n BCom Finansiëlebestuur student van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, was deel van die Suid-Afrikaanse roeispan wat ‘n goue medalje by die Olimpiese Spele in London gewen het.

[Lees Meer]

’n Nuwe rekord-aantal komberse geskenk
Sonja van der Waldt
Gelaai op 22 Jun 2012

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het weer aan die Winter Warmer kombersprojek deelgeneem en ‘n rekord getal komberse ingesamel.

[Lees Meer]

’n Nuwe dekaan aangestel
Sonja van der Waldt
Gelaai op 26 Apr 2012

Prof Elsabé Loots is vir ’n vierjaartermyn, wat op 1 Augustus 2012 aanvang neem, as dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aangestel.

[Lees Meer]

Zhejiang Normal University van China besoek UP
Niki Groenewald
Gelaai op 20 Apr 2012

Verteenwoordigers van Zhejiang Normal University in China het op 19 April 2012 by Universiteit van Pretoria besoek afgelę om moontlike samewerking met die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe te ondersoek.

[Lees Meer]

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ondersteun Tuks 1 met die Varsitybeker
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 02 Apr 2012

Sewe spelers van die Tuks 1 Varsitybekerspan is geregistreerde studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en studeer vir BCom-grade.

[Lees Meer]

Voormalige Nederlandse Eerste Minister tree op as gasdosent by UP
Sonja van der Waldt
Gelaai op 02 Mar 2012

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het ’n gaslesing deur die voormalige Nederlandse Eerste Minister, Jan Peter Balkenende aangebied.

[Lees Meer]

Fulbright-spesialis besoek Fakulteit
Sonja van der Waldt
Gelaai op 24 Feb 2012

Dr Dolores Burton, ’n Senior Fulbright-spesialis in Opvoedkunde, het op Vrydag 3 Februarie 2012 vir ’n drie-week periode by die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aangesluit.

[Lees Meer]

’n Mejuffrou Suid-Afrika van UP
Sonja van der Waldt
Gelaai op 14 Dec 2011

Die kroning van Mejuffrou Suid-Afrika het op Sondag 11 Desember 2011 by die Sun City Superbowl plaasgevind en Melinda Bam, ’n finalejaar BCom(Bemarkingsbestuur)-student in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria het die Mejuffrou Suid-Afrika-kroon gewen.

[Lees Meer]

Die Advieskomitee lę besoek af
Sonja van der Waldt
Gelaai op 28 Oct 2011

Die Departementshoofde en lede van die Fakulteit se Advieskomitee het op Vrydag 21 Oktober 2011 vergader om kwessies rakende onderwys, navorsing en gemeenskapsbetrokkenheid in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe te bespreek.

[Lees Meer]

Skoolhoofde deur die Fakulteit op kampus verwelkom
Sonja van der Waldt
Gelaai op 28 Oct 2011

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het op Woensdag 12 Oktober 2011 'n middagete-funksie vir skoolhoofde van skole in die Pretoria-omgewing aangebied. Hierdie inisiatief het deel gevorm van die Fakulteit se geďntegreerde bemarkings- en kommunikasieplan om verhoudinge met sy eksterne belanghebbendes te bou.

[Lees Meer]

Uitmuntende akademici vereer
Sonja van der Waldt
Gelaai op 08 Sep 2011

Die voortreflike Dekaanslys van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is sedert 2008 in werking gestel. Op 29 Augustus 2011 het die Waarnemende Dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, prof Jan van Heerden, weereens 'n skemerkelk-geleentheid ter ere van 47 studente op die 2011 Dekaanslys aangebied.

[Lees Meer]

'n Berg komberse
Gelaai op 17 Jun 2011

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het aan die kombersveldtog wat deur die Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria se kantoor gereël is, deelgeneem. Fakulteitslede en die Fakulteit se studentehuise het kragte saamgespan en 500 komberse ingesamel, wat aan Jacaranda 94.2 op Vrydag 10 Junie 2011 geskenk is, saam met nog komberse wat regdeur die UP-gemeenskap ingesamel is.

[Lees Meer]

JEB-beurse vir die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Gelaai op 01 Jun 2011

Die JEB het ons in 2008 genader met die versoek dat ons studente vir beurse nomineer. Die studente moes akademies uitblink, leierskappotensiaal toon en Finansiële Bestuur, Ekonomie, Beleggingsbestuur, Rekeningkundige Wetenskappe of Informatika studeer.

[Lees Meer]

Tyd om te groet
Gelaai op 03 May 2011

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het op 22 Maart 2011 afskeid van professor Carolina Koornhof, voormalige Dekaan van die Fakulteit, geneem.

[Lees Meer]

Besoekers van Fordham Universiteit
Gelaai op 15 Mar 2011

Prof David Guatshi, Dekaan van die Fordham Universiteit se 'Graduate School of Business and Administration' en prof Booi Themele, ook van Fordham maar oorspronklik van Suid-Afrika, het prof Jan van Heerden, Waarnemende Dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, besoek om verdere samewerking tussen Fordham Universiteit en die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe te bespreek.

[Lees Meer]

Erens in die ry............
Gelaai op 15 Feb 2011

Gister, op Valentynsdag het alle studente wat in die hittige son in rye gestaan het, 'n heerlike koel ysie gekry van die Dekaanskantoor af. Die studente het in die ry gestaan om hul vakke te verander en ander probleme met hul kursus uit te sorteer.

[Lees Meer]

EBW personeellede ontvang NRF gradering
Sonja van der Waldt
Gelaai op 19 Oct 2010

Gelukwense aan die volgende personeellede wat NRF gradering ontvang het:

Prof André Jordaan, Departement Ekonomie; Prof Margaret Mabugu, Departement Ekonomie, en
Prof Chris Thornhill van die Skool vir Openbare Bestuur en Administrasie.

[Lees Meer]

'n Beeld van die asemrowende prag van Portugal
Gelaai op 11 Oct 2010

Die Universiteit van Pretoria (UP) het Vrydag 8 Oktober Internasionale Dag gevier, wat deur die Internasionale Studenteafdeling van UP gereël is. Studente van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurwetenskappe het aan die geleentheid deelgeneem deur 'n beeld van Portugal ten toon te stel 'n buitengewoon diverse en pragtige land waarop hulle baie trots is.

[Lees Meer]

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Dekaanslys
Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 18 Aug 2010

Studente wat gekeur word vir die gesogte Dekaanslys, word vereer vir hul uitstaande akademiese prestasie van 85% of meer op voorgraadse en 80% of meer op nagraadse vlak in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe.

[Lees Meer]

Wees die verandering wat jy in die węreld wil sien.
Tokiso Nthebe
Gelaai op 16 Aug 2010

Commercii is geďnspireer deur die woorde van die groot Mahatma Gandhi en het besluit om verandering in die węreld teweeg te bring. Ons het ons welsynsorganisasie, 'New Beginningz' in Pretoria-Wes, gaan besoek. 'n Veilige toevlug vir kleuters wat óf verwaarloos, verlaat óf deur onbekwame ouers mishandel is.

[Lees Meer]

Welkom BCom “Trots Tukkie” studente
Tokiso Nthebe
Gelaai op 22 Jan 2010

Commercii wens jou weereens hartlik welkom by die fakulteit. Ons is opgewonde daaroor dat jy op kampus en ‘n student van die fakulteit is. Ons sien daarna uit om saam met jou te werk.

[Lees Meer]

Welkom!
Sonja van der Waldt
Gelaai op 11 Jan 2010

Hartlik welkom aan al die eerstejaarstudente van die Universiteit van Pretoria en veral by die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe.

[Lees Meer]

Klimaat-Uitdaging 2009
Sonja van der Waldt
Gelaai op 03 Dec 2009

Die bekende volhoubaarheidsdeskundige en redakteur van Bending the Curve, Robert Zipplies, in vennootskap met “Project 90 by 2030”, het ‘n epiese reis op ‘n elektriese fiets vanaf Kaapstad na Durban via Johannesburg en Pretoria tussen 6 November en 5 Desember 2009 onderneem.

[Lees Meer]

Deskundige onderneem reis teen klimaatsverandering
Sonja van der Waldt
Gelaai op 20 Nov 2009

Die bekende volhoubaarheidsdeskundige en redakteur van Bending the Curve, Robert Zipplies, in vennootskap met “Project 90 by 2030”, onderneem ‘n epiese reis op ‘n elektriese fiets vanaf Kaapstad na Durban via Johannesburg en Pretoria tussen 6 November en 5 Desember 2009.

[Lees Meer]

Aan die sosiale kant
Sonja van der Waldt
Gelaai op 08 Sep 2009

Op Vrydag 31 Julie het die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe die kwartaallikse “Bring-‘n-Beker” gehou.

[Lees Meer]

King III-verslag oor korporatiewe beheer uitgereik
Sonja van der Waldt
Gelaai op 03 Sep 2009

Die King III-verslag oor korporatiewe beheer in Suid-Afrika is op 1 September 2009 uitgereik.

[Lees Meer]

Nagraadse beurse word toegeken
Sonja van der Waldt
Gelaai op 31 Jul 2009

Op 24 Julie 2009 het die German Technical Cooperation (GTZ).in samewerking met die Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap van die Universiteit van Pretoria agt beurse aan nagraadse studente toegeken tydens ‘n funksie wat deur die Fakulteit Ekonomiese en Bestuursweteneskappe aangebied is.

[Lees Meer]

Tuks GR-studente is weereens tops!
Sonja van der Waldt
Gelaai op 01 Jul 2009

Die uitslae van Deel 1 van die Kwalifiserende Eksamen (KE 1) van die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR/SAICA) vir 2009 is op Vrydag 26 Junie 2009 bekendgestel en weereens het die Universiteit van Pretoria uitstekende resultate in die hierdie hoogs uitdagende professionele eksamen behaal. Altesaam 3373 kandidate het die eksamen geskryf.

[Lees Meer]

Die Universiteit van Pretoria stig ‘n Sentrum vir Leierskap
Gelaai op 06 Feb 2009

‘n Sentrum vir Leierskap is in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria gestig. Prof Derick de Jongh is onlangs as die nuwe Direkteur van die Sentrum aangestel.

[Lees Meer]

Leiers praat oor die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe hou eeufees-konvensie
Sonja vd Waldt
Gelaai op 14 Nov 2008

Clem Sunter, mede-outeur van die boek Mind of a Fox, Mervvn King, voorsitter van die King-kommissie, Stella Nkomo van die Nagraadse Skool vir Bedryfsleiding van Unisa, Nick Binedell van GIBS (Gordon Institute of Business Science) en Iraj Abedian, Hoof Uitvoerende Beampte van Pan African Holdings was die uitgelese sprekers op ‘n konvensie wat deur die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria op 14 November aangebied is. Die tema van die konvensie was 100 YEARS OF EXCELLENCE – UNLOCKING A NEW CENTURY en het op Donderdag 13 November plaasgevind.

[Lees Meer]

 
Die volgende Artikels is slegs in Engels beskikbaar:
 
Ms Maria Ramos delivered the Anton Rupert Memorial lecture at UP
Deur Sonja van der Waldt
Gelaai op 17 Nov 2010

Ms Maria Ramos, the Group Chief Executive of Absa Group Ltd delivered the Anton Rupert Memorial Lecture at the University of Pretoria on Tuesday, 16 November 2010.

[Lees Meer]

The Centre for Responsible Leadership takes the lead
Deur Sonja van der Waldt
Gelaai op 23 Oct 2009

The University of Pretoria through its Centre for Responsible Leadership is taking the lead to become the driver of the professionalisation of non-financial / sustainability analytics, accounting and auditing in Africa.

[Lees Meer]

Sunflower Fund National Bandana Day
Deur Lynette van Niekerk
Gelaai op 14 Oct 2009

The Faculty of Economic and Management Sciences supported the Sunflower Fund National Bandana Day on 14 October 2009.

[Lees Meer]

4DEF Thuthuka Challenge – Something worth doing
Deur Sonnette Smith
Gelaai op 31 Jul 2009

“If there was ever a time to dare, to make a difference, to embark on something worth doing, IT IS NOW.” Author unknown

[Lees Meer]

Research Focus: Elections 2014: Wake up to sociological reality
Deur Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 07 Apr 2014

It would be a mistake to draw conclusions about prospective election outcomes without considering the political-economic realities – and risks – prevailing within the relationship between the state, society and the economy.

[Lees Meer]

Research Focus: Reap the fruits of mega-events
Deur Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 10 Mar 2014

Long-term competitiveness is not a given when a tourism destination is offered the once-off opportunity to host a major international event.

However, when the mega-event is driven by a broader event strategy, managed by an appropriate and able leadership, and stakeholder roles have been sharply defined, many of the expected benefits should be achieved.

[Lees Meer]

Research Focus: Send in the Perfect Business Rescue Practitioner
Deur Faculty of Economic and Management Sciences
Gelaai op 25 Feb 2014

“War-zone” experience is needed to rescue ventures in distress. “Business rescue practitioners (BRPs) face a challenging job,” says University of Pretoria’s Dr Marius Pretorius in the South African Business Review. “A BRP’s tasks are complex, vaguely stated and involve a wide range of competencies not accessible to the average person.”

[Lees Meer]

Advocating the Internal Audit Profession
Gelaai op 20 Jun 2008

The Centre of Excellence in Internal Auditing at the University of Pretoria made international headlines when the 2008 Esther Sawyer Research Award was awarded to one of the honours students of the Department of Internal Auditing of the Faculty of Economic and Management Sciences.

[Lees Meer]

«Terug na die huidige nuus