University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Visuele KunsteGemeenskapsbetrokkenheid

Die Departement Visuele Kunste is op verskeie maniere by die gemeenskap betrokke. Dosente dien in verskeie redaksionele rade en kuns- en ontwerpbeoordelingskomitees en tree op as eksterne eksaminators vir ander tersiêre instellings en in adviserende hoedanigheid vir liggame soos die NNS.  Oor die algemeen poog dosente om hulle professionele deskundigheid met die gemeenskap te deel.

Studente is gereeld betrokke by gemeenskapsverwante kuns- en ontwerpprojekte, soos die gemeenskapskunsprojek van die Pro-Arte Kunsakademie in Pretoria. Vanaf Februarie tot November 2006 het studente klasse aangebied vir laer- en hoërskoolkinders en het hulle waardevolle ondervinding opgedoen.  

Lees nog ...

2009, DBSA Prosperity muurskilderye (artikel in Engels beskikbaar)

Oorsig 2008

2008, Die Eeufees Roosprojek   Lees verder ...

Rose video

Inligtingsontwerp

Hooked on Books (2007)