University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde

Akademiese Personeel

Doserende personeel (voltyds)
Doserende personeel (deeltyds)
Buitengewone Professore/Lektore
Na-doktorale Genote
Personeel geakkrediteer as dosente
Assistentlektore

Hoof van die Departement

Prof R (Roumen) Anguelov

Professor       

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2874
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: roumen.anguelov@up.ac.za

 

Doserende personeel (voltyds)

 
Prof M (Mujahid) Abbas

Mede-professor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5445
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: mujahid.abbas@up.ac.za
 

 

Dr AR (Rao) Appadu

Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 3595
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: rao.appadu@up.ac.za


Dr M (Madelein) Basson

Junior Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 4367
Faks +27 (0)12 420 3893
E-pos: madelein.basson@up.ac.za

Mev K (Karin) Bothma

Junior Lektor ('Dosent')

Kontakbesonderhede:
Hatfield Kampus
Tel: +27 (0)12 420 2374
Faks +27 (0)12 420 3893

Mamelodi Kampus
Tel: +27 (0)12 842 3442
E-pos: karin.bothma@up.ac.za

 

Prof I (Izak) Broere

Professor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2611
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: izak.broere@up.ac.za

 

Dr M (Michael) Chapwanya

Senior Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2837
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: michael.chapwanya@up.ac.za


Dr PWM (Pius) Chin

Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 3632
Faxks +27 (0)12 420 3893
E-pos: pius.chin@up.ac.za

 

 
Mev W (Wanda) Conradie

Junior Lektor ('Dosent')

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5879
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: wanda.conradie@up.ac.za

 

 
Mev VY (Yolanda) Dinga

Lektor
 

Kontakbesonderhede:

Hatfield Kampus
Tel: +27 (0)12 420 4323
Fax: +27 (0)12 420 3893
E-pos: yollanda.dinga@up.ac.za

 

Dr J (Jules) Djoko Kamdem

Senior Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2007
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: jules.djokokamdem@up.ac.za

 

Mev E (Ezanda) Dreyer

Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 3575
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: ezanda.dreyer@up.ac.za


Dr SM (Salisu) Garba

Senior Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2528
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: salisu.garba@up.ac.za

 

Prof AF (Ansie) Harding

Professor 

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2738
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: ansie.harding@up.ac.za


Dr AS (Alta) Jooste

Lektor

Kontakbesonderhede:
Hatfield kampus
Tel: +27 (0)12 420 2875
Faks +27 (0)12 420 3893

Mamelodi Kampus
Tel: +27 (0)12 420 3678
E-pos: alta.jooste@up.ac.za


Prof KH (Kerstin) Jordaan

Mede-professor 

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2788
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: kerstin.jordaan@up.ac.za

 Dr R (Ruaan) Kellerman

Lektor 

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2572
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: ruaan.kellerman@up.ac.za

 Dr R (Rodwell) Kufakunesu

Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 4142
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: rodwell.kufakunesu@up.ac.za

 


Dr C (Ian) le Roux

Senior Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 3989
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: christiaan.leroux@up.ac.za

 

Prof J-MS (Jean) Lubuma
 

Professor & SARChI Leerstoel

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2222
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: jean.lubuma@up.ac.za

Dr MD (Mokhwetha) Mabula

Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 6818
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: mokhwetha.mabula@up.ac.zaDr SM (Charles) Maepa

Senior Lektor

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 4363
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: charles.maepa@up.ac.za

 


Mev M (May) Marnewick

Junior Lektor ('Dosent')

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5879
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: may.marnewick@up.ac.za

 
Mej MP (Rita) Möller

Senior Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2279
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: rita.moller@up.ac.za

Mev L (Leonie) Mostert

Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2279
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: leonie.mostert@up.ac.za
 

Dr DV (Désirée) Moubandjo

Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5476
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: desiree.moubandjo@up.ac.za
 

Dr SA (Simba) Mutangadura

Senior Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2606
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: simba.mutangadura@up.ac.za

Dr PP (Patrice) Ntumba

Senior Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 4022
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: patrice.ntumba@up.ac.za
 

Prof LM (Lou) Pretorius

Professor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2858
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: lou.pretorius@up.ac.za

Prof JG (James) Raftery

Professor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 3571
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: james.raftery@up.ac.za

Prof M (Mamadou) Sango

Professor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2795
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: mamadou.sango@up.ac.za
 

Prof A (Anton) Ströh

Professor and
Dekaan van die NLW Fakulteit
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 3201/2478
Faks: +27 (0)12 420 5441
E-pos: anton.stroh@up.ac.za

Prof J (Johan) Swart

Professor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2988
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: johan.swart@up.ac.za
 

Prof JE (John) van den Berg

Mede-professor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2850
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: john.vandenberg@up.ac.za
 

Dr Q (Quay) van der Hoff

Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2785
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: quay.vanderhoff@up.ac.za
 

Dr JH (Jan Harm) van der Walt

Senior Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2819
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: janharm.vanderwalt@up.ac.za
 

Prof NFJ (Nic) van Rensburg

Emiritus Professor
 
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2740
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: nic.vanrensburg@up.ac.za 

Mnr DW (Danie) van Wyk

Junior Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2544
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: danie.vanwyk@up.ac.za

Dr AJ (Gusti) van Zyl

Senior Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2784
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: gusti.vanzyl@up.ac.za

Mej A (Amanda) Verwey

Lektor
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2331
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: amanda.verwey@up.ac.za
 

Mnr HZ (Harry) Wiggins

Junior Lektor
Tel: +27 (0)12 420 5872
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: harry.wiggins@up.ac.za
 
 


Mev BM (Bridgette) Yani

Lektor

Kontakbesonderhede:

Mamelodi Campus
Tel: +27 (0)12 842 3671
E-pos: bridgette.yani@up.ac.za

 
 Doserende personeel (deeltyds)
Mej L (Lindie) du Toit

Junior Lektor ('Dosent') (18 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2485
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: lindie.dutoit@up.ac.za 

Dr G (Gaza) Maluleke

Lektor (10 upw)
Kontakbesonderhede:

E-pos: gaza@elcom.co.za
              GazaM@scientist.com
 

Prof E (Eben) Maré

Professor (25 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2835
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: eben.mare@up.ac.za 
 

Mr PH (Pottie) Potgieter

Lektor (15 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2851
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: pottie.potgieter@up.ac.za 
 

Prof EE (Elemér) Rosinger

Emeritus Professor (15 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2739
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: elemer.rosinger@up.ac.za 

Prof N (Niko) Sauer

Buitengewone Professor (15 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 3558
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: niko.sauer@up.ac.za 
 

Mnr YA (Yibeltal) Terefe

Junior Lektor ('Dosent') (15 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5882
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: yibeltal.terefe@up.ac.za 
 

Mnr BY (Belayneh) Yizengaw

Junior Lektor ('Dosent') (15 upw)
 Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5882
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: belayneh.yizengaw@up.ac.za 
 

 Buitengewone Professore / Lektore
     
Prof FE (Freddy) Delbaen
Buitengewone Professor
   

Prof J (Joe) Diestel
Buitengewone Professor
 

Prof RE (Ronald) Mickens
Buitengewone Professor
   

Prof KR (Kumbakonan)Rajagopal
BuitengewoneProfessor
   

Dr MY (Michael) Shatalov
Buitengewone Lecturer
   
 

Na-doktorale genote

     
Dr HM (Michel) Djouosseu Tenkam

Na-doktorale Genoot en Assistent Lektor (18 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5909
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: michel.djouosseu@up.ac.za
 

Dr B (Berge) Tsanou

Na-doktorale Genoot 
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5916
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: berge.tsanou@up.ac.za
 
     

Personeel geakkrediteer as Lektore

Mnr GP (Gideon) Brits

Senior Tegniese Assistent
Kontakbesonderhede:
Hatfield Kampus
Tel: +27 (0)12 420 2374
Faks: +27 (0)12 420 3893

Groenkloof Kampus
Tel: +27 (0)12 420 5707
 
E-pos: gideon.brits@up.ac.za 
 

Mrs E (Elise) Nel

Senior Tegniese Assistent (15 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2713
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: elise.nel@up.ac.za 

Mrs JM (Marietjie) Ohlhoff

Senior Tegniese Assistent (30 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2851
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: marietjie.ohlhoff@up.ac.za 
 

Mrs H (Hanlie) Venter

Senior Tegniese Assistent 
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 6816
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: hanlie.venter@up.ac.za 
     

Assistentlektore

Mnr AA (Adebayo) Aderogba

Assistent Lektor (12 upw) 
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5928
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: aderogba_adebayo@yahoo.com
Kantoor: Plantkunde 3-1
 

Mnr DF (Dennis) Agbebaku

Assistent Lektor (10 upw) 
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5924
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: dennis.agbebaku@unn.edu.ng
Kantoor: Plantkunde 2-4
 

 Mnr NA (Nega Arega) Chere

Assistent Lektor (18 upw) 
 Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5909
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: negaarega@yahoo.com
Kantoor: Vetman 1-5
 

 Mnr UA (Usman) Danbaba

Assistent Lektor (12 upw) 
 Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5909
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: danbaba1986@yahoo.com
Kantoor: Vetman 1-5
 

Mej CC (Claire) Duffourd

Assistent Lektor (12 upw) 
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5924
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: claire.dufourd@gmail.com
Kantoor: Plantkunde 2-4
 

Mej S (Sonja) du Toit

Assistent Lektor (12 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 6931
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: sonjadutoit@hotmail.com
Kantoor: Vetman 1-9
 

Mnr H (Hagos Gidey)

Assistent Lektor (18 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 6931
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: hagos@aims.ac.za
Kantoor: Plantkunde 2-4
 

Mnr AS (Shitu) Hassan

Assistent Lektor (18 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5924
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: adamsygu@yahoo.com
Kantoor: Plantkunde 2-4
 

Mnr OA (Ayodeji) Jejeniwa

Assistent Lektor (12 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5928
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: jejeniwaayo@yahoo.com
Kantoor: Plantkunde 3-1
 

Mnr AS (Abey) Kelil

Assistent Lektor (12 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5928
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: abeysh2001@gmail.com
Kantoor: Plantkunde 3-1
 

Mnr MB (Malcolm) King

Assistent Lektor (18 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2485
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: malcolmbruceking@gmail.com
Kantoor: Wiskunde 2-35
 

Mnr WS (WhaSuck) Lee

Assistent Lektor (20 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5882
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: whasuck.lee@up.ac.za
Kantoor: Wiskunde 2-6
 

Mej L (Lesedi) Mabitsela

Assistent Lektor (24 upw)
Kontakbesonderhede:

Mamelodi Campus
Tel: +27 (0)12 842 3587
E-pos: lesedi.mabitsela@up.ac.za
Kantoor: D305
   
Mnr MDV (Moroli) Matsoha

Assistent Lektor (12 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 6931
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: moroli.matsoha@up.ac.za 
Kantoor: Vetman 1-9
 
 

Mnr MAY (Mogtaba) Mohammed

Assistent Lektor (12 upw) 
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5924
Fax: +27 (0)12 420 3893
E-mail: mogtaba@aims.ac.za 
Kantoor: Plantkunde 2-4
 

Mnr MT (Mark) Richards

Assistent Lektor (15 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2485
Fax: +27 (0)12 420 3893
E-mail: mark.richards1989@yahoo.com
Kantoor: Wiskunde 2-35
 

Mej P (Preshanti) Sivakumaran

Assistent Lektor (12 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2485
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: preshanthisivakumaran@gmail.com
Kantoor: Wiskunde 2-35
 

Mej B (Belinda) Stapelberg

Assistent Lektor (12 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 2485
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: belinnie.stap@gmail.com
Kantoor: Wiskunde 2-35

Mnr TA (Tesfalem) Tegegn

Assistent Lektor (12 upw)
Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)12 420 5924
Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: tesfalem@aims.ac.za
Kantoor: Plantkunde 2-4
 

Mnr (F (Francis) Youbi

Assistent Lektor (12 upw)
Kontakbesonderhede:

Faks: +27 (0)12 420 3893
E-pos: youfra2@yahoo.fr
Kantoor: Vetman 1-9